صولت مرتضوی در گفت وگو ایرنا، در رابطه با اقدامات انجام شده برای تحقق یک میلیون شغل اظهار کرد: آنچه که تاکنون به عنوان آمار اعلام شده دقیق و متقن است و شاخص های دقت آن حتما اطلاع رسانی خواهد شد.

لایحه اصلاح قانون کار در مراحل پایانی است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در خصوص اقدامات وزارت رفاه در اصلاح و بازنگری قانون کار با اشاره به اینکه لایحه اصلاح قانون کار در مراحل پایانی است، گفت: پس از آنکه این لایحه در صحن دولت تبدیل به قانون شود، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

مرتضوی ادامه داد: در قسمت هایی که به دستورالعمل و مصوبات دولت نیاز باشد، در چهارچوب تصمیمات اتخاذ شده اصلاحات لازم انجام خواهد شد.

وی اظهار داشت: بخش هایی هم که نیاز به ایجاد اصلاحات در قانون داشته، لوایح آن در وزارت کار آماده شده و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

وزیر کار در خصوص لایحه اصلاح و بازنگری در قانون کار نیز خاطرنشان کرد: پیش نویس این لایحه اکنون در کمیسیون های مختلف دولت در دست بررسی است و پس از آنکه در صحن دولت تبدیل به لایحه شد، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.