قیمت طلا

 

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۲۷ (یک هزار و نهصد و بیست و هفت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۶ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۲۷ -۳.۰۰ -۰.۱۶ 09:00
۱,۹۳۰ ۷.۰۰ ۰.۳۶ روز قبل
۱,۹۲۳ -۵.۰۰ -۰.۲۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۱۱۴,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و چهارده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۰۵ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۱۱۴,۰۰۰ ۴۳,۴۰۰ ۲.۰۵ 11:29
۲,۰۷۰,۶۰۰ -۳۵,۴۰۰ -۱.۷۱ روز قبل
۲,۱۰۶,۰۰۰ -۲۷,۴۰۰ -۱.۳۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۹۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۹,۱۵۰,۰۰۰ (نه میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۴۳,۱۸۷ (چهل و سه هزار و یکصد و هشتاد و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

 
 
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۱۸۷ ۳۱ ۰.۰۷ 11:31
۴۳,۱۵۶ -۴۴ -۰.۱۱ روز قبل
۴۳,۲۰۰ ۱۰۳ ۰.۲۳ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۴۶,۸۵۱ (چهل و شش هزار و هشتصد و پنجاه و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۸۵۱ ۱۳۲ ۰.۲۸ 11:20
۴۶,۷۱۹ -۴۰۲ -۰.۸۷ روز قبل
۴۷,۱۲۱ ۳۴۴ ۰.۷۳ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

 
پوند امروز با افزایش ۰.۲۱ درصدی، از ۵۳,۱۲۹ (پنجاه و سه هزار و یکصد و بیست و نه ) تومان به ۵۳,۲۴۳ (پنجاه و سه هزار و دویست و چهل و سه ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۳,۲۴۳ ۱۱۴ ۰.۲۱ 11:20
۵۳,۱۲۹ -۳۹۵ -۰.۷۵ روز قبل
۵۳,۵۲۴ ۱۱۲ ۰.۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۰۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۲,۲۹۰ (دوازده هزار و دویست و نود ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۳۷۰ (دو هزار و سیصد و هفتاد ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۴۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۲,۱۹۳ (سی و دو هزار و یکصد و نود و سه ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 24,301,000 (بیست و چهار میلیون و سیصد و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.24 درصدی داشته است.

 
 
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۳۰۱,۰۰۰ ۳۰۲,۰۰۰ ۱.۲۴ 11:30
۲۳,۹۹۹,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۲۱ روز قبل
۲۴,۰۴۹,۰۰۰ -۲۴۴,۰۰۰ -۱.۰۲ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۳۴ 11:32
۱۴,۲۵۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۷۱ روز قبل
۱۴,۳۵۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۱.۰۵ ۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۵۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۹,۲۰۰,۰۰۰ (نه میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۴,۸۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و هشتصد هزار) تومان قیمت خورد.