قیمت طلا ، سکه و دلار

 

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۸۹ (یک هزار و هفتصد و هشتاد و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۸۹ ۰.۸۰ ۰.۰۴ 09:00
۱,۷۸۹ -۴.۴۰ -۰.۲۵ روز قبل
۱,۷۹۳ ۲.۵۰ ۰.۱۳ ۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۷۶۶,۴۰۰ (یک میلیون و هفتصد و شصت و شش هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۲ درصدی داشته است.

 
 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۶۶,۴۰۰ ۴,۰۰۰ ۰.۲۲ 11:28
۱,۷۶۲,۴۰۰ ۳۲,۵۰۰ ۱.۸۴ روز قبل
۱,۷۲۹,۹۰۰ ۱۳,۲۰۰ ۰.۷۶ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۲۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۶۵۱,۰۰۰ (هفت میلیون و ششصد و پنجاه و یک هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۳۶,۲۰۰ (سی و شش هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۶,۲۰۰ -۶۰ -۰.۱۷ 11:29
۳۶,۲۶۰ ۱۶۰ ۰.۴۴ روز قبل
۳۶,۱۰۰ -۲۵۶ -۰.۷۱ ۲ روز پیش
 
 
 
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۰۹ درصدی، از ۴۱,۰۳۲ (چهل و یک هزار و سی و دو ) تومان به ۴۰,۹۹۷ (چهل هزار و نهصد و نود و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰,۹۹۷ -۳۵ -۰.۰۹ 11:20
۴۱,۰۳۲ ۴۳۴ ۱.۰۵ روز قبل
۴۰,۵۹۸ ۴۳۴ ۱.۰۶ ۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۴۳ تومان کاهش، ۴۷,۰۳۰ (چهل و هفت هزار و سی ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۷,۰۳۰ -۱۴۳ -۰.۳۱ 11:20
۴۷,۱۷۳ ۵۹۴ ۱.۲۵ روز قبل
۴۶,۵۷۹ ۴۹۸ ۱.۰۶ ۲ روز پیش

 

 
 
آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۵۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۸۸۰ (ده هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۱۳۰ (دو هزار و یکصد و سی ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۰۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۸,۳۲۱ (بیست و هشت هزار و سیصد و بیست و یک ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 18,630,000 (هجده میلیون و ششصد و سی هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۶۳۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:31
۱۸,۶۳۰,۰۰۰ -۷۰,۰۰۰ -۰.۳۸ روز قبل
۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۴۲ 11:27
۱۲,۰۵۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۱.۶۶ روز قبل
۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۴ ۲ روز پیش
 
 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۵۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۹,۰۰۰,۰۰۰ (نه میلیون) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۴,۲۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست هزار) تومان قیمت خورد.