هزاران نفر از مردم ژاپن ضمن تجمع در خیابان‌های توکیو با پیکر نخست وزیر سابق ژاپن وداع کردند.

خودروی حامل پیکر آبه قبل از رسیدن به سالن تشییع جنازه در منطقه شیناگاوا توکیو از چندین منطقه توکیو و از میان مردم  عبور کرد.

در سرتاسر توکیو، پرچم‌ها به حالت نیمه افراشته هستند و در خارج از معبد، صف طولانی عزاداران در دو بلوک کشیده شده اند که بسیاری از آن‌ها دسته‌های گل حمل می‌کنند. برخی با سرهای خمیده به دعا ایستاده بودند، برخی اشک می‌ریختند و برخی فریاد می‌زدند "متشکرم آبه" یا "خداحافظ آبه".

مراسم تشییع جنازه خصوصی، که فقط برای دوستان و خانواده نزدیک باز بود، پیشتر در معبد زوجوجی برگزار شد.

نخست وزیر ۶۷ ساله ژاپن، روز جمعه حین ایراد سخنرانی در مبارزات انتخاباتی در نارا در جنوب ژاپن به ضرب گلوله کشته شد.