قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۹۹ (یک هزار و هشتصد و نود و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۹۹ ۳.۰۰ ۰.۱۵ 06:00
۱,۸۹۶ -۲.۶۰ -۰.۱۴ روز قبل
۱,۸۹۹ ۳۰ ۱.۵۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۳۱ درصدی، از ۱,۲۰۴,۹۰۰ (یک میلیون و دویست و چهار هزار و نهصد ) تومان به ۱,۱۸۹,۴۰۰ (یک میلیون و یکصد و هشتاد و نه هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۸۹,۴۰۰ -۱۵,۵۰۰ -۱.۳۱ 11:32
۱,۲۰۴,۹۰۰ ۲,۳۰۰ ۰.۱۹ ۲ روز پیش
۱,۲۰۲,۶۰۰ -۵,۸۰۰ -۰.۴۹ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۳۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۱۵۱,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و پنجاه و یک هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۶,۱۵۰ (بیست و شش هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۶ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۱.۱ درصدی، از ۲۵,۱۰۷ (بیست و پنج هزار و یکصد و هفت ) تومان به ۲۴,۸۳۵ (بیست و چهار هزار و هشتصد و سی و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۸۳۵ -۲۷۲ -۱.۱ 11:32
۲۵,۱۰۷ -۲۸ -۰.۱۲ ۲ روز پیش
۲۵,۱۳۵ -۷۶ -۰.۳۱ ۳ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۱.۶۳ درصدی، از ۳۰,۲۰۷ (سی هزار و دویست و هفت ) تومان به ۲۹,۷۲۴ (بیست و نه هزار و هفتصد و بیست و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۷۲۴ -۴۸۳ -۱.۶۳ 11:20
۳۰,۲۰۷ -۵۲۴ -۱.۷۴ ۲ روز پیش
۳۰,۷۳۱ -۱۰۰ -۰.۳۳ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۵۱ تومان کاهش، ۳۵,۶۲۹ (سی و پنج هزار و ششصد و بیست و نه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۶۲۹ -۵۵۱ -۱.۵۵ 11:20
۳۶,۱۸۰ -۴۵۶ -۱.۲۷ ۲ روز پیش
۳۶,۶۳۶ -۲۰۵ -۰.۵۶ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۴۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۱۹۰ (هفت هزار و یکصد و نود ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۰,۵۸۲ (بیست هزار و پانصد و هشتاد و دو ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,830,000 (یازده میلیون و هشتصد و سی هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۱.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۸۳۰,۰۰۰ -۱۲۵,۰۰۰ -۱.۰۶ 11:32
۱۱,۹۵۵,۰۰۰ -۱۱۵,۰۰۰ -۰.۹۷ ۲ روز پیش
۱۲,۰۷۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۱۷ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۶۳۰,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد و سی هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۶۳۰,۰۰۰ -۷۰,۰۰۰ -۱.۰۶ 11:33
۶,۷۰۰,۰۰۰ -۵۵,۰۰۰ -۰.۸۳ ۲ روز پیش
۶,۷۵۵,۰۰۰ -۲۵,۰۰۰ -۰.۳۸ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۳۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۷۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۷۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هفتاد هزار) تومان قیمت خورد.