کد خبر: ۲۵۸۹۹۰
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ - ۰۸:۲۳
در پایان هفته سوم دی ماه ۱۴۰۰، مصادف با هفته ۹۹ همه‌گیری کرونا، علی‌رغم افزایش‌های پراکنده ابتلا و بستری در برخی استان‌ها، ‌ اوضاع کلی کشور نسبتا آرام و ایستاست و حتی دو استان قم و بوشهر فوتی‌های صفر را طی هفته گذشته تجربه کرده‌اند.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

در پایان هفته سوم دی ماه ۱۴۰۰، مصادف با هفته ۹۹ همه‌گیری کرونا، علی‌رغم افزایش‌های پراکنده ابتلا و بستری در برخی استان‌ها، ‌ اوضاع کلی کشور نسبتا آرام و ایستاست و حتی دو استان قم و بوشهر فوتی‌های صفر را طی هفته گذشته تجربه کرده‌اند.

به گزارش اعتدال، ‌ در هفته سوم دی ماه ۱۴۰۰، مصادف با هفته ۹۹ همه‌گیری کرونا در کشور، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۸۴۹۴ نفر بوده است. همچنین تعداد موارد بستری جدید در کشور در این هفته ۱۹۳۶ و تعداد موارد فوتی جدید ۲۱۱ نفر بوده است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

مرور روند همه‌گیری در استان‌های کشور

مرور روند همه‌گیری کرونا در استان‌های کشور تا پایان هفته سوم دی ماه ۱۴۰۰، مصادف با هفته ۹۹ همه‌گیری به شرح زیر است:

تهران

در استان تهران تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده  در هفته اخیر ۳۶۷ نفر بوده است. تعداد موارد بستری جدید ۴۸۱ نفر و تعداد موارد فوتی جدید ۴۸ نفر بوده است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

در عین حال در هفته اخیر موارد بستری استان تهران ایستا مانده و موارد فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری و فوت استان اندکی کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است. بروز استان به رتبه اول کشور صعود کرده است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

یزد

در هفته اخیر موارد بستری ایستا و موارد فوت کاهش یافته است. میزان موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

سمنان

روند بستری افزایش بارز و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته است و فوت استان افزایش نشان می‌دهد. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان نیز از متوسط کشور فراتر است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

ایلام

در هفته اخیر روند بستری کاهش یافته و موارد فوت استان برای دومین هفته متوالی در حد صفر بوده است. میزان بروز موارد بستری استان از متوسط کشور بیشتر ولی میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر روند بستری کاهش و فوت استان مختصری افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر هم از متوسط کشور بیشتر شده است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

مازندران

در هفته اخیر موارد بستری استان ایستا مانده و فوت افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری از حد متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر شده است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر شده است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

فارس

در این هفته موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز و مورتالیتی استان از متوسط کشور بیشتر است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

گیلان

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری ایستا مانده و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان معادل متوسط کشور بوده است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری استان ایستا بوده و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر معادل متوسط کشور است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

زنجان

در هفته اخیر روند بستری کاهش یافته و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر معادل متوسط کشور بوده است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان روندی ایستا داشته، بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر بوده و مورتالیتی استان در حد متوسط کشور است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

قزوین

موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان از متوسط کشور بالاتر است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

خراسان رضوی

روند بستری و موارد فوت استان کاهش مختصر نشان می‌دهد. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر در حد متوسط کشور بوده است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

البرز

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان برای دومین هفته متوالی ایستا بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان معادل متوسط کشور بوده است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

قم

در هفته اخیر افزایش موارد بستری دیده می‌شود و موارد فوت استان صفر بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین‌تر و میزان مرگ‌ومیر استان در این هفته صفر بوده است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر بوده است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

لرستان

موارد بستری استان کاهش و فوت افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

مرکزی

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر  استان از متوسط کشور کمتر است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

همدان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و موارد فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر شده است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

اصفهان

روند بستری و موارد فوت استان در این هفته کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر شده است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری استان ایستا مانده و فوت استان مختصری افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

گلستان

روند بستری و موارد فوت استان در این هفته کاهش یافته است. میزان بروز بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

بوشهر

روند موارد بستری ایستا مانده و موارد فوت استان به صفر رسیده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز بیماران بستری و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

خوزستان

در این هفته موارد بستری استان ایستا مانده و موارد فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه‌های کسب و کار
عکس خبری