کد خبر: ۲۵۵۹۵۲
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۳
رخداد های پس از شهادت امام حسین (ع)
مردم (از هر سمت و سو) فریاد برآوردند: «حسین کشته شد، حسین کشته شد!» سُوید بن عمرو که از اصحاب امام (ع) بود و ایشان را تا رمق آخر یاری می نمود، با جراحت های فراوان در بین کشته شدگان افتاده بود، با شنیدن این جمله در خود اندک توانی یافت و از جا برخاست و با چاقویی که همراه داشت، شروع به مبارزه نمود تا سرانجام زید بن رُقاد جنبی و عروه بن بطّار تغلبی به یاری هم او را کشتند؛ بدین ترتیب وی آخرین کسی بود که از یاران امام حسین(ع) به شهادت رسید.

اعتدال - پس از به شهادت رسیدن امام حسین(ع)، مردی از بنی نهشل از قبیله تمیم نزدیک آمد و شمشیر امام حسین(ع) را به غنیمت برد. قیس بن اشعث کنْدی ردای حضرت را برداشت. اسحاق بن حَیوه حضرمی پیراهن ایشان را ربود. بحر بن کعب تمیمی نیز شلوار ایشان را برد و حضرت را عریان گذاشت.

مردم (از هر سمت و سو) فریاد برآوردند: «حسین کشته شد، حسین کشته شد!» سُوید بن عمرو که از اصحاب امام (ع) بود و ایشان را تا رمق آخر یاری می نمود، با جراحت های فراوان در بین کشته شدگان افتاده بود، با شنیدن این جمله در خود اندک توانی یافت و از جا برخاست و با چاقویی که همراه داشت، شروع به مبارزه نمود تا سرانجام زید بن رُقاد جنبی و عروه بن بطّار تغلبی به یاری هم او را کشتند؛ بدین ترتیب وی آخرین کسی بود که از یاران امام حسین(ع) به شهادت رسید.

مرقّع بن ثُمامه اسدی نیز بر دو زانو تکیه زده بود و تیرهایش را اطراف خود پراکنده ساخته، به دشمنان تیراندازی کرد. شماری از افراد قبیله اش (بنی اسد) نزد او آمدند و او را امان دادند. وقتی به سوی آنان رفت، او را نزد عمر بن سعد بردند. عمر بن سعد در آن هنگام که امام حسین(ع) به شهادت رسید، در خیمه خود به سر می برد. برخی به سنان بن انس که شخص عاقلی نبود، گفتند: «تو حسین بن علی فرزند فاطمه دختر رسول الله را کشتی. تو بزرگ ترین شخصیت عرب را که آمده بود تاج و تخت آنان را نابود سازد، به قتل رساندی! پس نزد فرماندهان خود برو و از آنان پاداش کارت را بخواه که اگر تمام دارایی خودشان را به تو بدهند، باز هم کم است!»

سنان سواره به سوی خیمه عمر بن سعد رفت و مقابل آن ایستاد و با صدای بلند چنین رجز خواند: «خرجین هایم را پر از طلا و جواهر ساز که من پادشاه پرده دار را کشتم. من کسی را کشتم که نیکوترین مردم از نظر پدر و مادر و از جهت اصل و نسب بود!» عمر بن سعد که کلام او را شنید، به اطرافیانش گفت: «او را نزد من بیاورید.» وقتی سنان را نزد او آوردند، چوب دستی اش را به سویش پرتاب کرد گفت: «ای دیوانه! شهادت می دهم که تو دیوانه ای هستی که هرگز عاقل نبوده ای! تو این سخنان را می گویی؟! به خدا قسم اگر ابن زیاد این سخنانت را می شنید، گردنت را می زد!»

غارت خیمه های حرم

میدان دار روز عاشورا شمر بن ذی الجوشن بود و سنان بن انس همْدانی در زیر مجموعه او قرار داشت. پس از اینکه امام حسین(ع) کشته شد و خَولیّ سرش را به خیمه عمر بن سعد فرستاد، شمر با شماری از پیاده نظام به خیمه ها حمله کرد، تا به علی بن الحسین رسیدن در حالی که وی در بستر بیماری افتاده بود. برخی همراهان از شمر پرسیدند: «او را نکشیم؟» حُمید بن مسلم ازدی که همراهشان بود، گفت: «سبحان الله! او جوانکی بیش نیست! نوجوان ها را بکشیم؟!» پس او را کم سن و سال شمردند و نکشتن، همچنین دو پسر عمویش، حسن بن الحسن (المثنی) و برادرش عمر بن الحسن را.

مردم به سوی زنان، اموال و دارایی ایشان مانند زر و زیور و شتران حمله بردند و غارت کردند. حُمید بن مسلم ازدی نقل می کند: «به خدا قسم زنان و دختران را می دیدم که با تلاش فراوان سعی می کردنند پیراهنی را که بر تن دارند، از آنان نبرند؛ اما سر انجام مغلوب می شدند!» عُقبه بن سِمعان، غلام امام حسین(ع) را که در میان خیمه ها پنهان شده بود، نزد عمر بن سعد بردند. عمر از او پرسید: «تو کیستی؟» گفت: «من برده ام.» عمر سعد آزادش کرد و به سوی خیمه گاه حرم رفت. برخی از زنان که او را از کوفه میشناختند، در برابر او فریا برآوردند و از او خواستن آنچه را لشکریان ربوده اند، پس بگیرد و به آن ها بدهد تا خود را بپوشانند!

حُمید بن مسلم نقل می کند: عمر سعد فریاد برآورد: «هیچکس حق ندارد وارد خیمه های این زنان شود و هر کسی چیزی را از آنان ربوده، برگرداند»؛ اما هیچکس آنچه را برده بود، برنگرداند. همچنین گفت: «کاری با این جوان بیمار نداشته باشید.» [ یاگفته است: «هیچکس حق ندارد به این جوان بیمار معترض شود.»] آنگاه به گروهی که همراهش بودند، گفت : «مزاحم آنان مشوید و مراقب باشید کسی از آن ها نگریزد»، سپس به خیمه خویش بازگشت.

اسب تاختن بر بدن امام حسین(ع)

پیش از این گذشت که عبیدالله بن زیاد در نامه ای به عمر بن سعد نوشته بود: «پس از کشتن حسین بن علی، بر او اسب بتازان و سینه و پشت او را با سم اسبان لگدمال کن؛ چرا که وی تفرقه افکن، عصیانگر، قاتع رحم و ستمکار است! و من می دانم که پس از مرگ این کار سودی نمی بخشد؛ اما بر تو باد که پس از کشتن او با وی چنین کنی.»به همین دلیل عمر بن سعد در میان همراهان خود فریاد برآورد: «چه کسی داوطلب است تا بر بدن حسین اسب بتازاند؟» ده نفر داوطلب این کار شدند؛ از جمله اسحاق بن حَیوه حضرمی و احبش بن مَرثِد حضرمی، آنان با اسبان خود بر بدن حضرت تاختند و استخوان های پشت و سینه او را خُرد کردند.

ابی مخنف گوید: به من خیر رسیده است که پس از این واقعه، احبش در جنگی شرکت داشت که تیری بی نشان به قلبش خورد و او را از پای درآورد؛ اما اسحاق بن حیوهٔ حضرمی به پیسی مبتلا شد.

خزاعی گوید: در روز عاشورا از امام زین العابدین درباره علامتی که بر پشت امام حسین(ع) بود پرسیده شد، فرمود: «این اثر کیسه هایی است که بر دوش خود می گذاشت و به خانه بیوه زنان، یتیمان و مستمندان می برد.»

امام باقر(ع) فرمود: «در بدن حضرت سیصد و بیست زخم نیزه، تیر و شمشیر بود» و امام صادق(ع) فرمود: « بر بدن ایشان سی و سه جای نیزه و سی و چهار زخم شمشیر وجود داشت.»

سنان بن انس سر امام(ع) را با خَولیّ نزد عمر بن سعد فرستاد و در همان روز عمر، خولی را همراه با حضرت نزد ابن زیاد روانه کرد و حُمید بن مسلم ازدی را همراهش فرستاد. حمید بن مسلم می گوید: عمر بن سعد مرا (به کوفه) فرستاد تا خبر سلامتش را به خانواده او برسانیم و مژده پیروزی وی را بدهم.

طبری آورده است: خولی به دارالاماره رفت، اما دروازه را بسته یافت؛ به همین دلیل به خانه خود رفت. همسرش نوّار _ دختر مالک حضرمی _می گوید: از او پرسیدم:« چه داری؟» گفت: «برایت گنج زمانه را آورده ام؛ این سر حسین است.» آنگاه سر را در ظرف سفالین بزرگی پنهان ساخت (نه در تنور ). گفتم: «وای بر تو! مردم طلا و نقره آورده اند، آنگاه تو سر پسر دختر پیامبر را آورده ای؟! به خدا قسم هرگز هم بالین تو نخواهم بود.» به حیاط خانه رفتم؛ اما همچنان نوری را مشاهده می کردم، گویا عمودی درخشان از آسمان به ظرف سفالین می تالید و نیز پرندگان سفیدی را دیدم که گرداگرد ظرف پرواز می کردند.

روز یازدهم

عمر بن سعد روز عاشورا و فردای آن را تا وقت ظهردر کربلا ماند تا بر کشتگان خود نماز بخوانند و آنان را به خاک بسپارند. سرهای اهل بیت و اصحاب امام حسین(ع) را با خود برداشتند که شمارشان هفتاد و دو تا بود.

قبایل حاضر برحسب تعداد پیکارجویان حاضر در جنگ و عدد کسانی که کشته بودند، سر های کشتگان را تقسیم کردند. قبیله هوازن که همراه شمر بن ذی الجوشن بود، بیست سر در اختیار داشت؛ بنی تمیم هفده سر، بنی کنده به ریاست قیس بن اشعث سیزده سر؛ مَذحِج هفت سر ؛ بنی اسد شش سر و هفت سر باقی مانده در اختیار دیگر سپاهیان بود.

عمر بن سعد به حُمید بن بُکیر احمری دستور داد تا با صدایی بلند، مردم را به حرکت به سمت کوفه دعوت کند و نیز دستور داد علی بن الحسین(ع) را که بیمار بود، بر شتر سوار کنند؛ همچنین دختران، خواهران حسین بن علی(ع) و دیگر کودکان را .

ابومخنف به نقل از قُرّه بن قیس تمیمی می گوید: زینب _ دختر فاطمه _ را از کنار نعش برادرش حسین عبور دادند. هرگز از یاد نمی برم او را در حالی که می گفت:

«یا محمداه، یا محمداه، صلّی علیک ملائکه السماء! هذا الحسین بالعراء، مُرَمّل بالدّماء، مُقَطَعُ الاعضاء. یا محمداه، و بناتک سبایا و ذریّتک مَقتَله تَسفی علیها الصّبا: یا محمداه، یا محمداه! درود فرشتگان آسمان بر تو باد! این حسین است که غرقه به خون در بیابان افتاده، اعضای بدنش از یکدیگر جدا شده است! یا محمّداه، دخترانت را به اسیری می برند و فرزندان تو کشته شده اند و باد صبا بر آن ها می وزد!»

قره بن قیس می گوید: «به خدا قسم دوست و دشمن رابه گریه انداخت و در آنجا بود که زنان صدای خود را به ناله بلند ساختند و بر صورت خویش زدند!»

به خاک سپردن کشتگان

یک روز پس از رفتن لشکریان، شماری از بنی اسد که ساکن آن ناحیه بودند، بیرون آمدند و پیکر امام حسین(ع) و اصحابش را به خاک سپردند؛ بدین ترتیب که امام (ع) را در همان مکان فعلی دفع کردند، فرزندش علی بن الحسین… را در زیر پای او به خاک سپردند؛ اما دیگر شهدای اهل بیت و اصحاب حضرت را جمع کردند حوالی پایین پای امام (ع) در یک گودال دفع نمودند، مگر عباس بن علی؛ که او را در همان جایی که به شهادت رسید، یعنی در راه مشرعه آب که مرقد فعلی اوست، به خاک سپردند.

شهدای بنی هاشم که عبارتند از: برادران، برادرزاده ها و پیر عمو های حضرت (جعفر و عقیل)، همه در زیر پای ایشان در مرقد فعلی دفن گردیدند؛بدین ترتیب که یک گور جمعی برایشان حفر شد و همه در آن قرار داده شدند [مگر عباس بن علی ]؛ اما علامتی که نشان دهنده قبر آنان باشد، نیست و زائران حضرت رو به پایین پای امام حسین(ع) می کنند و به شهدا سلام می دهند. گفته می شود نزدیکترین شخص به حضرت علی بن الحسین است.

سر امام حسین(ع) در مجلس ابن زیاد

گذشت که خَولیّ بن یزید اصبحی از قبیله همدان، پس از شهادت امام حسین(ع) در روز عاشورا، سر حضرت را به سوی کوفه آورد. او شبانه به کوفه رسید و شب را در خانه خویش به صبح رساند، آنگاه همراه حُمید بن مسلم ازدی، سر را نزد ابن زیاد برد.

ابومخنف به نقل از حمید بن مسلم ازدی می گوید: عمر بن سعد مرا به سوی خانواده خود فرستاد تا خبر سلامتش را به آن ها برسانم و مژده پیروزی او را بدهم. من خبر را به آنان دادم و (شب را به صبح رساندم)، آنگاه به سوی دارالاماره آمدم و دیدم همه سر ها را نزد ابن زیاد برده اند. ابن زیاد به مردم اجازه ورود داد و به همین دلیل ورود برای همگان آزاد بود. من با دیگر مردم، وارد شدم. سر حسین را دیدم که در مقابل ابن زیاد نهاده شده است و ناگهان ابن زیاد را نگریستم که پیاپی با چوب دستی اش به دندان های حسین، ضربه می زند. زید بن ارقم ( از اصحاب پیامبر(ص) از نصار) که در مجلس حضور داشت، به وی گفت: «این چوب دستی را از این دو لب و دندان دور ساز!به خدایی که جز او خدایی نیست قسم، من دولبان رسول الله را دیدم که این دو لب را می بوسید!» آنگاه صدای گریه اش بلند شد. ابن زیاد پاسخ داد: «خدا چشمانت را گریان سازد! به خدا سوگند اگر پیرمرد نبودی که خرفت شده ای و عقلت زایل گردیده، بی تردید گردنت را می زنم.»

زید بن ارقم به پا خاست و در حالی که از مجلس بیرون می رفت، گفت: «بنده ای، بنده دیگری را به مقامی می رسانَد، اما وی (بنده به مکنت رسیده) بندگان خدا را ارث پدری خویش می داند! شما ای جماعت اعراب، از امروز به بعد برده ای بیش نیستید! شما فرزند فاطمه را به قتل رساندید و پسر مرجانه را به خویش امیر ساختید. او هم نیکان شما را می کشد و بدان شما را به کار می گیرد. شما به ذلت و خواری راضی شدید و دور باد هر آن کس که به ذلت راضی باشد!» آنگاه رو به ابن زیاد کرد و گفت: داستانی برایت بگویم که از این سخت تر باشد: روزی رسول خدا(ص) را دیدم که حسن را بر پای راست و حسین را بر پای چپ خود نشانده بود، آنگاه دست بر سر آن دو گذاشت و فرمود: «خداوندا، من این دو تن را به تو و نیکوکاران باایمان میسپارم»؛ اما تو ای پسر زیاد، با امانت رسول خدا(ص) چه کردی!

ابن زیاد از قیس بن عبّاد بکری که از تابعین بود و در مجلس حضور داشت، پرسید: «درباره من و حسین چه می گویی؟!» وی پاسخ داد: «در روز قیامت، جد و پدر و مادر او، وی را شفاعت می کنند و جد و پدر و مادر تو نیز می آیند و تو را شفاعت می کنند!» ابن زیاد از این سخن بر آشفت و او را از مجلس بیرون کرد.

کاروان اسیران در مجلس ابن زیاد

آنگاه خانواده امام حسین(ع) را وارد مجلس ابن زیاد کردند. زینب دختر فاطمه(ع) با پوشیدن کهنه ترین لباس، خود را در میان جمعیت پنهان ساخته بود، علاوه بر اینکه کنیز کانی داشت که گرداگردش را گرفته بودند. او وارد مجلس شد و در بین آنان نشست، در حالی که کنیز کان ایستاده بودند. ابن زیاد که این حالت را دید، پرسید: «این زن نشسته بر زمین کیست؟» نه او سخن گفت و نه کنیز کانش. ابن زیاد این پرسش را سه بار تکرار کرد، آنگاه یکی از کنیزکان گفت: «او زینب دختر فاطمه است!» ابن زیاد گفت: «سپاس خدای را که شما را رسوا ساخت و کشت و داستان ساختگی شما را باطل کرد» زینب پاسخ داد: «سپاس خدای را که ما را با محمد(ص) گرامی داشت و از پلیدی ها پاک گردانید. این گونه که تو می گویی، نیست؛ زیرا شخص فاسق رسوا می شود، و گناهکار، دروغ می گوید و او کس دیگری جز ماست!» ابن زیاد پرسید: «کار خدا را درباره خانواده خویش چگونه دیدی؟» زینب پاسخ داد: «آنان کسانی بودند که کشته شدن در تقدیرشان بود، پس به سوی خابگاه ابدی خویش شتافتند و خداوند (در روز قیامت) شما را رو در روی هم قرار می دهد تا نزد وی احتجاج کنید و او میانتان داوری خواهد کرد!» ابن زیاد از این کلام بر اشفت و لبریز از خشم گردید و گفت: «خداوند با کشته شدن حسین تغیان گر و مخالفان اسیان گر از اهل بیت تو، دل من را شفا بخشید!» زینب از این سخن گریست، سپس گفت: «بزرگ خاندانم را کشتی و خانواده ام را نابود کردی، و شاخه هایم را بریدی(فرزندانم را کشتی) و ریشه ام را بر کندی؛ اگر شفای تو در این است، البته شفا یافتی!»ابن زیاد گفت: «این زن با سجع (با قافیه و شعرگونه) سخن می گوید؛ به جانم سوگند که پدرش نیز با سجع و شعر سخن می گفت!» زینب به پاسخ داد: «زن را با سجع و قافیه چه کار؟ من از آن بی نیازم، لیکن از سوز دل می گویم.»

ابن زیاد به علی بن الحسین نگاهی افکند و گفت: «نام تو چیست؟» فرمود: «من علی بن الحسین هستم.» ابن زیاد گفت: «مگر خدا علی بن الحسین را نکشت؟» پاسخی نداد. ابن زیاد گفت: «تو را چه شده است که سخن نمی گویی؟» فرمود: «برادری داشتم که نام وی نیز علی بود مردم او را کشتند.» عبدیدالله گفت: «خداوند او را کشت!» ایشان سکوت کرد و پاسخی نداد. ابن زیاد گفت: «تو را چه شده است که سخن نمی گویی؟» آنگاه امام سجاد(ع) این دو آیه قرآن را خواند: «اللَّهُ یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِهَا (خداوند جان ها را هنگام مرگ به تمامی باز می ستاند) وَ ما کانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (هیچ کس جز به اراده خدا نمی میرد).

ابن زیاد گفت: «به خدا قسم تو از آنان هستی و جرأت آن را داری که پاسخ من را بدهی! قدرت حاضر جوابی در برابر مرا داری!» سپس به مّری بن معاذ احمری که یکی از سربازان در گاهش بود، رو کرد و گفت: «وای بر تو، او را بکش!»
در این هنگام زینب به برادرزاده اش چسبید و به ابن زیاد گفت: «ای پسر زیاد، جان هایی که از ما ستاندی و را بس! از ریختن خون ما سیراب نشدی؟ کسی را از ما باقی نگذاشتی.» آنگاه امام سجاد(ع) را در آغوش گرفت و به ابن زیاد گفت: «تو را به خدا سوگند می دهم، اگر خدا را باور داشته باشی، اگر بخواهی او را بکشی، باید مرا نیز با او بکشی.» در اینجا بود که امام سجاد(ع) با صدایی بلند به ابن زیاد گفت: «اگر در بین تو و این زنان، خویشاوندی هست، مرد پرهیزگارری را با آنان همراه ساز تا با رفتاری مسلمان وار آنان را همراهی کند.[ و سپس مرا بکش].»

ابن زیاد به آن دو نگریست و گفت: «شگفتا! رَحِم چه ها که نمی کند! به خدا اگر او را می کشتم، دوست داشت با وی کشته شود. جوانک را رها کنید؛ همین بیماری، او را بس!» سپس دستور داد تا سر امام حسین(ع) را بر نیزه ای قرار دهند و در کوفه در کوچه ها و در میان قبایل بگردانند.

از زید بن ارقم نقل شده است: در بالاخانه ای بودم، سر مبارک که بر نیزه ای قرار داده شده بود، از جلوی من گذشت، صدایش را شنیدم که این آیه را تلاوت می کرد: «أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْکَهْفِ وَالرَّقِیمِ کَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا»:(آیا تو گمان می کنی که [داستان] اصحاب کهف و روستای رقیم از آیات و نشانه های شگفت ما بوده اند؟) به خدا سوگند، از شنیدن این کلمات، مو بر تنم راست شد، با صدایی بلند به او گفتم: «به خدا قسم، سر تو ای پفر رسول الله، عجیب تر است، عجیب تر!»

موضع گیری ابن عفیف ازدی

ابن زیاد دستور داد تا مردم را برای نماز جماعت در مسجد فرا بخوانند. همه در مسجد بزرگ شهر اجتماع کردند، ابن زیاد بیرون آمد و بر بالای منبر قرار گرفت و گفت: «سپاس خدا را که حق و صاحبان حق را آشکار ساخت و پیروزی را از آنِ امیرالمؤمنین یزید بن معاویه و طرفداران او قرار داد و این دروغگو فرزند دروغگو، حسین بن علی و پیروانش را کشت!» عبدالله بن عفیف ازدی (از تیره بنی غامد) شخصی نابیتا و از شیعیان علی بود که بیشتر اوقاتش را در مسجد کوفه میگذراند و صبح تا شب در آنجا نماز می خواند. تا وی این جملات را از ابن زیاد شنید، خشمگین شد و باعصبانیت از جا برخاست و گفت: «ای پسر مرجانه! دروغگو فرزند دروغگو، تو و پدرت هستید و کسی امارت را به تو داد و پدرش. فرزندان انبیا را می کشید و آنگاه سخن صدّیقین را بر زبان جاری می سازید؟!»

ابن زیاد به سربازانش دستور داد: «او را نزد من بیاورید.» آنان به وی حمله بردند و دستگیرش کردند. عبدالله بن عفیف با صدای بلند، شعار معروف ازدیان را سر داد: «یا مبرور!» آنگاه شماری از جوانان ازدی از جا بر خاستند و او را از دست سربازان نجات دادند و به سوی خانه اش بردند. ابن زیاد (شبانه) کسانی را فرستاد تا او را بیاورند. او را کشت و دستود داد تا در شوره زار به دار بیاویزند؛ که چنین کردند.

سرهای شهیدان در برابر یزید

با وجود شورش عبدالله بن عفیف ازدی، ابن زیاد، ابا بُرده بن عوف ازدی و طارق بن ابی ظبیان ازدی را احضار نمود و آنان را همراه زحر بن قیس جُعفی (از بنی کنده) برای حمل سر امام حسین(ع) و یارانش روانه شام کرد.

سبت ابن جوزی در کتاب خود به نقل از زهری آورده است: زمانی که سر ها به شام رسید، یزید در تفریحگاه خود بالای کوه جَیرون بود، وقتی آنها را از دور دید، چنین سرود:

آنگاه که آن کاروان ها هویدا شدند و آن خورشید ها بر بلندی های جَیرون درخشیدند، کلاغ فریادی برآورد و من گفتم: ناله کنی یا نکنی، من حساب خویش را با پیامبر تسویه کردم!

کلبی به نقل از غاز بن ربیعه حمیری نقل می کند که من در دمشق، نزد یزید بودم زمانی که زحر بن قیس جعفی بر او وارد شد. یزید گفت: «وای بر تو، چه آوردی؟ چه داری؟» زحر بن قیس پاسخ داد: «بشارت باد بر تو ای امیرالمؤمنین، مژده فتح و پیروزی را! حسین بن علی با هجده نفر از اهل بیت و شصت نفر از اصحاب و پیروانش به سوی ما آمدند. ما هم به سویشان رفتیم و از آنان خواستیم تا تسلیم شوند و به فرمان امیر عبیدالله بن زیاد گردن نهند، و گرنه با آنان می جنگیم. آنها جنگ را اختیار کردند؛ آنگاه با طلوع آفتاب بر آنان و از هر سو محاصره شان کردیم. جنگ در گرفت و شمشیر ها بود که بر سر آنان فرود آمد تا همه را به خاک و خون کشیدیم. پیشکش تو بار مردگانی که بدن هایشان عریان است، و لباس هایشان خاک آلود، و گونه هایشان بر خاک؛ آفتاب آنها را می سوزاند، باد بر پیکرشان می وزد، تنها کرکسان و عقاب ها در آن بیابان خشک به دیدارشان می روند!»

سر حضرت را در تشتی گذاشتندو مقابل یزید نهادند؛ او نیز با چوب دستی اش شروع به ضربه زدن به دندان ها نمود، درحالی که این شعر عبدالله زِبَعری را می خواند:

ای کاش بزرگان خاندانم که در جنگ بدر کشته شدند، می بودند و میدیدند چگونه خزرجیان از اثر نیزه ها بی تابی میکنند! ما قهرمانان خاندان آنان را کشتیم و با جنگ بدر سر به سر کردیم و با آنان بی حساب شدیم.

و نیز سبط ابن جوزی آورده است: در همه نقل ها آنچه درباره یزید شهرت دارد، این است که در آن هنگام که سر در برابر او قرار گرفت، در حالی که از پیش، شماری از بزرگان اهل شام را گرد خویش جمع کرده بود، با چوب خیزران به دندانها زد و این ابیات را… خواند. تا جایی که ابویعلی در کتاب «الوجهین و الروایتین» به نقل از احمد بن حنبل آورده است: «اگر این مطلب درباره یزید درست باشد، قطعاࣧ او فاسق شده است.» مجاهد نیز گفته است: «قطعا او منافق شده است.» شعبی آورده است که یزید این دو بیت را خود افزود:

بنی هاشم با حکومت و پادشاهی بازی کرد، و گرنه نه دینی بوده و نه وحیی نازل شده است. من از فرزندان خندف نیستم اگر از فرزندان احمد انتقام کار هایش را نگیرم!

و زمانی که همه سر ها را در برابر یزید گذاشتند، او این بیت شعر مُرّی بن معاذ را خواند: «شمشیر هایمان سر مردانی را شکسته است که بر ما گرامی بودند؛ اما اینان جفاکار و ستمگر بودند!»

یحیی بن حَکَم (برادر مروان) که در مجلس حاضر بود، این بیت را سرود: «کشته شدگان طَفّ (کربلا) از حیث خویشاوندی نزدیکترند از عبیدالله بن زیاد پست بی اصل و نسب. نسل سمیه (مادر عبیدالله) مانند ریگ بیابان (بسیار) باشند، اما دختر رسول خدا نسلی نداشته باشد!» یزید به سینه او ضربتی زد و گفت: «ساکت شو.»

آنگاه دستور دادتا مردم وارد شوند. مردم وارد شدند در حالی که سر در مقابل یزید قرار داشت و با چوب دستی اش به لب ها می زد!

یکی از جمله افرادی که بر یزید وارد شدند، ابوبرزه اسلمی انصاری از اصحاب پیامبر (ص) بود. او که این منظره را مشاهده کرد، لب به اعتراض گشود و گفت: «با این چوب دستی به لبان حسین می زنی؟ چوب به جایی میزنی که بار ها رسول خدا(ص) را دیدم آن را می مکید! بدان ای یزید که تو در روز قیامت درحالی حاضر می شوی که شفاعت کننده ات عبیدالله بن زیاد است و او (حسین) می آید، در حالی که شفاعت کننده اش محمد(ص) است.» سپس از جا برخاست و از مجلس بیرون رفت.

هند دختر عبدالله بن عامد بن کریز _ همسر یزید _ سخنان رد و بدل شده در مجلس را شنید، آنگاه سرش را پوشاند و بیرون آمد و گفت: «ای امیر مؤمنان! این سر حسین پسر فاطمه دختر رسول الله است؟» گفت: «آری، بر او بنال و مجلس عزایی برای پسر و دختر پیغمبر، بزرگمرد قریش بر پا کن؛ ابن زیاد درباره اش شتاب کرد و او را کشت.»

منبع: شفقنا

نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه‌های کسب و کار
عکس خبری