کد خبر: ۲۵۲۲۱۸
تاریخ انتشار: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۲
به دنبال انتشار گفت‌وگوي «اعتماد» با محمدجواد حق‌شناس  در روز اول ارديبهشت،  قدرت‌الله گودرزي؛ معاون وقت مالي اقتصادي شهردار پيشين تهران به اين گفت‌وگو و اظهارات حق‌شناس پاسخ داد كه متن كامل اين پاسخ هم روز  پنجشنبه اول ارديبهشت در روزنامه «اعتماد» منتشر شد  حالا حق‌شناس به اظهارات گودرزي پاسخ داده است كه در ادامه مي‌خوانيد.

پای قالیباف هم در پرونده عیسی شریف گیر است!

خود گويي و خود خندي،  عجب مرد هنرمندي!

 هفته گذشته در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد فساد در نظام اداري- مالي و سياسي كشور را مورد ارزيابي قرار داده و تاكيد كردم كه مبارزه با فساد نبايد سياسي شده و برخورد با آن نيز نبايد تبعيض‌آميز باشد. در اين گفت‌وگو از قراردادي نام برده شده كه جزييات آن در اختيار مردم و اعضاي شوراي شهر وقت قرار نگرفته و هزاران ميليارد تومان در قالب اين تفاهمنامه پروژه با قرارگاه خاتم تعريف شده بود. اين گفت‌وگو پاسخ معاون وقت مالي اقتصادي شهرداري تهران را به دنبال داشت. جناب آقاي قدرت‌الله گودرزي در كنار پاسخي كه به اين گفت‌وگو داده بود، حق شكايت را هم براي خود محفوظ دانسته است.

در اين گفت‌وگو به تخلفات و فساد و... در شهرداري دوره گذشته اشاره شده كه تنها نكته مورد اعتراض ايشان بر سر استفاده از عنوان قرارداد يا تفاهمنامه است.

بنابراين اين مساله نشان مي‌دهد كه ايشان تنها نكته مورد اعتراض در اين گفت‌وگو را اين ايراد شكلي مي‌دانند. قبول اين نكته قدم بسيار رو به جلويي در پذيرش وجود فساد گسترده در دوره گذشته از سوي مديران وقت است كه براي شجاعت جهت پذيرش مسووليت بايد از آقاي گودرزي تشكر و قدرداني كرد.

١- آنچه از آن به عنوان كارنامه مورد تصديق دوره پيشين مديريت شهري ياد شده است، ضمن احترام به زحمات و تلاش‌هايي كه صورت گرفته است، به دليل آثار مخربي كه در ساخت و سازهاي بي‌رويه، تخريب محيط زيست، هزينه‌هاي سرسام‌آور اين ساخت و سازها و آسيب‌هاي گسترده اجتماعي و فرهنگي و معضلات بي‌شمار به جا مانده در شهر در پايان دوره مديريت شهري قبلي باقي مانده است، به هيچ‌وجه قابل دفاع نيست و شاهد مثال آن همان باتلاقي است كه بزرگ شما در آخرين روزهاي اتمام دوره وعده‌اش را داده و تصور مي‌شد اصلاح‌طلبان را غرق خواهد كرد و راي ميليوني مردم تهران به اصلاح‌طلبان در انتخابات سال ۹۶ كه حاصل يك نه بزرگ به مديريت پيشين بود به هيچ‌وجه قابل انكار نيست.

٢- كارنامه اصلاح‌طلبان در شوراي شهر را اگر با معيار مديريت شهري پيشين مبني بر نگاه سخت‌افزاري به شهر و مبتني بر شهرفروشي و ساخت و سازها و بي‌نظمي‌ها و بخشش‌هاي بي‌حساب و كتاب تعريف كنيم، مي‌توانيم به هيچ بشماريم اما اساسا رويكرد اصلاح‌طلبان بر مبنا و معيار انسان محوري و اصلاح انحراف‌ها بوده است. شهر نفروشي، پاكدستي، نظم و انضباط مالي و اداري و شفافيت‌ها و اصلاح انحراف‌ها و خشكاندن باتلاق‌هايي كه ديگران ساخته بودند بخش مهمي از كارنامه اصلاح‌طلبان در شوراي شهر است.

٣- آنچه ماهيت يك قرارداد يا توافقنامه را از هم جدا مي‌كند عنوان آن نيست و محتوا تعيين مي‌كند كه چه بار حقوقي بر آن جاري است. استفاده از عنوان توافقنامه در اين مورد خود جاي سوال است و جالب‌تر اينكه در الحاقات و پيوست‌هاي متعدد آن نيز عنوان توافقنامه استفاده شده و هيچ‌گاه از عنوان قرارداد استفاده نشده است. آيا عدم استفاده از عنوان قرارداد در توافقنامه‌اي كه ميلياردها تومان براساس آن تحميل شده است تصادفي بوده يا تعمد خاصي را دنبال مي‌كرده است؟

پای قالیباف هم در پرونده عیسی شریف گیر است!
٤- در مكاتبات فيمابين شهرداري و طرف مقابل، توافقنامه مذكور طي مكاتبات محرمانه رد و بدل شده است و حتي هر كارشناس عادي در سيستم اداري مي‌داند پيوست يك نامه محرمانه، محرمانه محسوب مي‌شود. ٥- بنا بر آنچه توسط مقامات قانوني و مراجع ذي‌ربط اعلام شده است، قائم‌مقام شهردار محترم اسبق به اتهام فساد در پرونده مربوط به توافقنامه فوق محاكمه و به بيست سال زندان و بازپرداخت صدها ميليارد تومان جريمه نقدي محكوم شده و فساد چند صد ميليارد توماني به اثبات رسيده است. به اين معنا وجود فساد محرز و غيرقابل انكار است. اين فساد دليل كافي براي ايراد اتهام فساد به شهردار اسبق نيست اما نافي مسووليت ايشان هم نيست به ويژه آنكه حتي يك مورد اعلام برائت در مورد اين پرونده حتي از طرف شهردار اسبق صورت نگرفته است.

 6- در نهايت بر اين نكته تاكيد دارم واقعيت فساد گسترده كه همچون سرطان دامن اين كشور و مردم و نظام را گرفته است نبايد با جانبداري‌ها و رانت‌هاي سياسي پرده‌پوشي كرد و در مبارزه با فساد تفاوتي در برخورد با مديريت شهري پيشين و فعلي وجود ندارد. 7- شايد بعضي اظهارنظرها را بايد با لبخند اين‌گونه پاسخ دهيم كه: خود گويي و خود خندي، عجب مرد هنرمندي !

نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه‌های کسب و کار
عکس خبری