کد خبر: ۲۵۱۷۷۱
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۶
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2021 در منطقه شرق و غرب برگزار می شود.


پلی آف

الغرافه قطر صفر – آلمالیق ازبکستان یک

الوحده عربستان یک (4) – نیرو هوایی عراق  یک (5)

الوحده امارات 2 – الزورا عراق یک

فولاد ایران4  – العین امارات صفر

برنامه هفته اول رقابت ها

 

تیم

نتیجهنتیجهتیمتاریخساعت
پرسپولیس10الوحده اماراتچهارشنبه 25 فروردین19
پاختاکور33تراکتورچهارشنبه 25 فروردین19:30
گوآ  الریانچهارشنبه 25 فروردین21:30
الشارجه  نیروهواییچهارشنبه 25 فروردین22:30
الوحدات  النصرچهارشنبه 25 فروردین22:30
السد  فولادچهارشنبه 25 فروردین22:30
الدحیل  الشرطهپنج شنبه 26 فروردین22:15
الهلال  آلمالیقپنج شنبه 26 فروردین23:30
استقلال.ت  الشبابپنج شنبه 26 فروردین23:30
استقلال  الاهلیجمعه 27 فروردین00:45

برنامه هفته دوم رقابت ها

تیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعت
الوحده امارات  گوآشنبه 28 فروردین19
نیرو هوایی  پاختاکورشنبه 28 فروردین19:30
الریان  پرسپولیسشنبه 28 فروردین21:30
تراکتور  شارجهشنبه 28 فروردین22:30
فولاد  الوحداتشنبه 28 فروردین22:30
النصر  السدشنبه 28 فروردین22:30
الاهلی  الدحیلیکشنبه 29 فروردین22:15
الشباب  الهلالیکشنبه 29 فروردین23:30
آلمالیق  استقلال.تیکشنبه 29 فروردین23:30
الشرطه  استقلالدوشنبه 30 فروردین00:45

 

برنامه هفته سوم رقابت ها

تیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعت
الوحده امارات  الریانسه شنبه 31 فروردین19
نیروی هوایی  تراکتورسه شنبه 31 فروردین19:30
پرسپولیس  گوآسه شنبه 31 فروردین21:30
السد  الوحداتسه شنبه 31 فروردین22:30
فولاد  النصرسه شنبه 31 فروردین22:30
الشارجه  پاختاکورسه شنبه 31 فروردین22:30
الدحیل  استقلالچهارشنبه یک اردیبهشت22:15
آلمالیق  الشبابچهارشنبه یک اردیبهشت23:30
الهلال  استقلال.تچهارشنبه یک اردیبهشت23:30
الشرطه  الاهلیپنج شنبه 2 اردیبهشت00:45

 

برنامه هفته چهارم رقابت ها

تیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعت
الریان  الوحده اماراتجمعه 3 اردیبهشت19
تراکتور  نیرو هواییجمعه 3 اردیبهشت19:30
گوآ  پرسپولیسجمعه 3 اردیبهشت21:30
الوحدات  السدجمعه 3 اردیبهشت22:30
پاختاکور  الشارجهجمعه 3 اردیبهشت22:30
النصر  فولادجمعه 3 اردیبهشت22:30
الاهلی  الشرطهشنبه 4 اردیبهشت22:15
استقلال.ت  الهلالشنبه 4 اردیبهشت23:30
الشباب  آلمالیق ازبکستانشنبه 4 اردیبهشت23:30
استقلال  الدحیلیکشنبه 5 اردیبهشت00:45

 

برنامه هفته پنجم رقابت ها

تیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعت
الوحده امارات  پرسپولیسدوشنبه 6 اردیبهشت19
تراکتور  پاختاکوردوشنبه 6 اردیبهشت19:30
الریان  گوادوشنبه 6 اردیبهشت21:30
فولاد  السددوشنبه 6 اردیبهشت22:30
النصر  الوحداتدوشنبه 6 اردیبهشت22:30
نیرو هوایی  الشارجهدوشنبه 6 اردیبهشت22:30
الشرطه  الدحیلسه شنبه 7 اردیبهشت22:15
آلمالیق  الهلالسه شنبه 7 اردیبهشت23:30
الشباب  استقلال.تسه شنبه 7 اردیبهشت23:30
الاهلی  استقلالچهارشنبه 8 اردیبهشت00:45

 

برنامه هفته ششم رقابت ها

تیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعت
پرسپولیس  الریانپنج شنبه 9 اردیبهشت19
پاختاکور  نیرو هواییپنج شنبه 9 اردیبهشت19:30
گوآ  الوحده اماراتپنج شنبه 9 اردیبهشت21:30
السد  النصرپنج شنبه 9 اردیبهشت22:30
الوحدات  فولادپنج شنبه 9 اردیبهشت22:30
الشارجه  تراکتورپنج شنبه 9 اردیبهشت22:30
استقلال  الشرطهجمعه 10 اردیبهشت22:15
استقلال.ت  آلمالیقجمعه 10 اردیبهشت23:30
الهلال  الشبابجمعه 10 اردیبهشت23:30
الدحیل  الاهلیشنبه 11 اردیبهشت00:45

 

گروه A

ردهتیمبازیبردتساویباختامتیاز
1 الهلال عربستان     
2الشباب امارات     
3استقلال تاجیکستان     
4آلمالیق ازبکستان     

 

 

گروه B

ردهتیمبازیبردتساویباختامتیاز
1پاختاکور ازبکستان     
2الشارجه امارات     
3تراکتور ایران     
4نیرو هوایی عراق     

 

گروه C

ردهتیمبازیبردتساویباختامتیاز
1الدحیل قطر     
2الاهلی عربستان     
3استقلال ایران     
4الشرطه عراق     

 

گروه D

ردهتیمبازیبردتساویباختامتیاز
1السد قطر     
2النصر عربستان     
3الوحدات اردن     
4فولاد ایران     

 

گروه E

ردهتیمبازیبردتساویباختامتیاز
1الریان قطر     
2گوآ هند     
3پرسپولیس ایران     
4الوحده امارات     

* تاریخ و ساعت بازی ها هنوز قطعی نشده است

نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه‌های کسب و کار
عکس خبری