برچسب ها
برچسب: اینفوگرافی
کد خبر: ۲۲۵۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷


کد خبر: ۲۲۵۲۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۳


کد خبر: ۲۲۵۲۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۲


با داشتن ستون های اخبار برگزیده پیشنهاد سردبیر اینفوگرافی می...
کد خبر: ۲۲۴۹۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


کد خبر: ۲۲۴۶۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۰


به لاغری می شود پرداخته و اینفوگرافی پیش رو بر...
کد خبر: ۲۲۳۳۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۹


کد خبر: ۲۲۳۰۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۸


اینفوگرافی زیر مشاهده می کنید ...
کد خبر: ۲۲۲۸۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۶


اینفوگرافی به منتخبی از این اعداد و ارقام در چند...
کد خبر: ۲۲۲۸۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵


کد خبر: ۲۲۲۵۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰


جاری اجرایی می شود در این اینفوگرافی با چگونگی تغییر...
کد خبر: ۲۲۲۲۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۵


کد خبر: ۲۲۱۵۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰


اینفوگرافی به شهرستان هایی از خوزستان که بیشترین درگیری را...
کد خبر: ۲۲۰۶۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۱


کد خبر: ۲۱۹۴۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴


کد خبر: ۲۱۹۱۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸


کد خبر: ۲۱۸۳۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵


اینفوگرافی قطعات هر بخش اصلی تا سطح سیستم های خودرو...
کد خبر: ۲۱۳۱۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۰


پاسخگو باشند در این اینفوگرافی هفت راهکار ساده طبیعی و...
کد خبر: ۲۱۲۸۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴


کد خبر: ۲۱۲۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵


راه پیدا کنند در این اینفوگرافی به نتایج این دو...
کد خبر: ۲۰۸۰۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴