برچسب ها
برچسب: برگزیت
حد پس از همه پرسی سال گذشته برگزیت به شمار...
کد خبر: ۱۸۳۴۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱


کد خبر: ۱۸۳۳۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱


برگزیت طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از دست دادن...
کد خبر: ۱۷۹۳۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


و مردم خود به دنبال برگزیت به حداقل برسانیم اما...
کد خبر: ۱۷۸۸۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱


اتحادیه برگزیت لندن نیاز مبرمی به سرمایه گذاری های خارجی...
کد خبر: ۱۷۷۸۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۳


روی کار آمدن ترامپ و حادثه برگزیت خروج بریتانیا از...
کد خبر: ۱۷۷۴۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۸


ی اروپا و استقبال غیرمستقیمش از برگزیت را در دوره...
کد خبر: ۱۷۷۳۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷


اتحادیه اروپا موثر بود در حالی که پس از برگزیت...
کد خبر: ۱۷۶۸۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳


کد خبر: ۱۷۴۹۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۴


رسید در پیش بودن مذاکرات برگزیت از یک سو و...
کد خبر: ۱۷۴۶۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱


شکست محافظه کاران در انتخابات انگلیس
بریتانیا از اتحادیه اروپا - موسوم به برگزیت - رای... موضوع برای دولت او مذاکره برگزیت با بهترین شرایط ممکن... استدلال او این بود که محور قرار گرفتن برگزیت در... علاوه بر برگزیت مطرح شد و به خصوص وعده های...
کد خبر: ۱۷۴۴۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۹


به برگزیت - رای دادند با مشخص شدن نتیجه همه... تاکید کرد که مهمترین موضوع برای دولت او مذاکره برگزیت... قرار گرفتن برگزیت در این انتخابات به معنی آن است... مبارزات انتخاباتی موضوعات دیگری علاوه بر برگزیت مطرح شد و...
کد خبر: ۱۷۴۴۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۹


نه گفتند پاسخ گو باشد فراموش نکنید که برگزیت در...
کد خبر: ۱۷۳۸۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۲


تحلیل رسانه های بین المللی از فضای سیاسی ایران پس از انتخابات؛
متاسفانه در بریتانیا به برگزیت رای داده شد در حالی... داده میشد در دورانی که برگزیت در اروپا رخ داده...
کد خبر: ۱۷۳۳۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


پیام ها و پیامدهای حماسه اردیبهشت؛
انتخابات آمریکا رفراندم برگزیت بریتانیا همه پرسی ریاستی اردوغان در...
کد خبر: ۱۷۲۷۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰


کد خبر: ۱۷۲۲۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵


احمدی نژادیسم در همین نزدیکی است؛
برگزیت به موفقیت رسید به گزارش اعتدال سرانجام نزاع میان... خروج از اتحادیه اروپایی تحت عنوان برگزیت brexit شوک پوپولیسم... کشور خود شدند رفراندوم برگزیت تازه آغاز ماجرا بود برای...
کد خبر: ۱۷۱۷۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۱


جدیدترین نظرسنجی ها درباره انتخابات ریاست جمهوری فرانسه؛
آری به برگزیت نیز نمود پیدا کرده بود او در... آمریکا و همه پرسی برگزیت مسیر سیاسی این کشور را...
کد خبر: ۱۷۰۹۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۶


' مدل فرانسوی برگزیت مواجه شود ...
کد خبر: ۱۷۰۲۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۱


در حال افزایش است از برگزیت تا انتخابات ایالات متحده... برگزیدند اما اگر برگزیت و دونالد ترامپ خبر تغییر رویکردها... پیروزی اندک و شکستنیبرگزیت مانند انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده... است پیروزی طرفداران برگزیت با رقمی شکننده و با نتیجه...
کد خبر: ۱۷۰۱۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰