برچسب ها
برچسب: اینفوگرافیک
کد خبر: ۲۴۰۱۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۹


کد خبر: ۲۴۰۱۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۹


کد خبر: ۲۴۰۱۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۸


کد خبر: ۲۴۰۰۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۸


کد خبر: ۲۳۹۹۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۶


کد خبر: ۲۳۹۹۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۶


کنند در این اینفوگرافیک که براساس گزارش دفتر بهبود تغذیه...
کد خبر: ۲۳۹۷۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۳


کد خبر: ۲۳۹۷۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۲


کد خبر: ۲۳۹۵۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۰


کد خبر: ۲۳۹۴۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۸


کد خبر: ۲۳۹۲۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۴


کد خبر: ۲۳۹۰۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۲


کد خبر: ۲۳۹۰۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۱


کد خبر: ۲۳۸۹۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۳۱


اینفوگرافیک که داده های آن بر اساس گزارش انجمن علمی...
کد خبر: ۲۳۸۹۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۳۱


کد خبر: ۲۳۸۷۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۷


نفر کفایت می کند در این اینفوگرافیک اثرات مخاطره آمیز...
کد خبر: ۲۳۸۶۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۵


کد خبر: ۲۳۸۶۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۴


کد خبر: ۲۳۸۵۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۲


کد خبر: ۲۳۸۲۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۶