برچسب ها
برچسب: FATF
کد خبر: ۲۱۰۶۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷


ایران برای حفاظت از برجام FATF را اجرا کند؛
کد خبر: ۲۱۰۵۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶


کد خبر: ۲۱۰۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴


فرصت پایانی برای پیوستن به FATF؛
کد خبر: ۲۱۰۳۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۱


کد خبر: ۲۱۰۱۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷


کد خبر: ۲۱۰۱۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۶


کد خبر: ۲۱۰۰۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۶


توضیحات روحانی برای نمایندگان قانع کننده نبود؛
کد خبر: ۲۱۰۰۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۶


دومین وزیر اقتصادی روحانی هم رفتنی شد؛
کد خبر: ۲۰۹۹۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴


کد خبر: ۲۰۹۸۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱


کد خبر: ۲۰۹۷۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۳۱


کد خبر: ۲۰۹۳۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰


کد خبر: ۲۰۸۶۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۵


کد خبر: ۲۰۸۶۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴


کد خبر: ۲۰۸۲۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷


کد خبر: ۲۰۸۲۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶


کد خبر: ۲۰۸۱۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۵


کد خبر: ۲۰۸۰۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴


کد خبر: ۲۰۸۰۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴


کد خبر: ۲۰۷۸۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱