برچسب ها
برچسب: گستاخان و بی منطقان
بی منطق در آن دوره تاریک ۸ ساله را مرور... کنیم تا بلکه آنها به خاطر بیاورند چه میراث شومی... را در پشت سر خود باقی گذاشتند و بذر چه... بحران هایی را پاشیدند و رفتند اگر قرار بود عاملان...
خشم و کینه انباشته ای که این روزها آمریکای ترامپ... نسبت به ایران از خود نشان می دهد در طول... دهه های اخیر کمتر سابقه داشته است عقل و منطق... ایجاب می کند که آحاد ملت مسئولین نظام و تمامی...
کد خبر: ۲۰۴۹۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶