برچسب ها
برچسب: پیشنهاد ویلیام برنز به جلیلی
را با جلیلی مطرح کردم او گفت با کلیت طرح... موافق است اما وقتی به تهران بازگشت رقبای سیاسی احمدی... و نمی خواستند او کوچک ترین اعتباری از مذاکرات به...
را با جلیلی مطرح کردم او گفت با کلیت طرح... موافق است اما وقتی به تهران بازگشت رقبای سیاسی احمدی... و نمی خواستند او کوچک ترین اعتباری از مذاکرات به... دست آورد مانع این توافق شدند به گزارش اعتدال روزنامه...
کد خبر: ۲۲۰۵۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۹