برچسب ها
برچسب: پرستوهای سیاسی
پرستوهای سیاسی بازنگری قانون اساسی و موضوعاتی بودند که نمایندگان...
پرستوهای سیاسی بازنگری قانون اساسی و موضوعاتی بودند که نمایندگان... های سیاسی در پوشش معاشرت الگوبرداری هنجارسازی های زندگی و... خود را با نقد عملکرد گروه های سیاسی آغاز کرد... را فدای منافع سیاسی و مطامع فردی گروهی و حزبی...
کد خبر: ۲۲۴۸۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۴