برچسب ها
برچسب: پدیده اعتراضات اجتماعی روزهای اخیر
اعتدال- سیدرضا صالحی امیری پدیده اعتراضات اجتماعی روزهای اخیر دارای... منظر اجتماعی سیاسی اقتصادی و رسانه ای است از منظر... اجتماعی اعتراضات اجتماعی برای بیان مطالبات عمومی امری منطقی بوده... سیاسی محسوب می گردد اما میان اعتراض قانونمند اجتماعی با...
کد خبر: ۱۹۴۴۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶