برچسب ها
برچسب: پالایش یکم
واحد های صندوق ای تی اف پالایش یکم و دارا... یکم امروز با 3 درصد کاهش قیمت مواجه شدند ...
شرکت هایی است که در پرتفوی صندوق etf پالایش یکم... دارا دوم حضور دارند ارزش نمادهای پالایش یکم etf دوم... صندوق پالایش یکم تا امروزتا امروز دوازدهم اسفند ماه سال... پایانی ای تی اف دوم است قیمت روز دارایکم قیمت...
کد خبر: ۲۵۰۱۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳


واحد های صندوق ای تی اف پالایش یکم و دارا... یکم امروز با 5 درصد افزایش قیمت مواجه شدند ...
شرکت هایی است که در پرتفوی صندوق etf پالایش یکم... دارا دوم حضور دارند ارزش نمادهای پالایش یکم etf دوم... ذاتی صندوق پالایش یکم تا امروزتا امروز دوازدهم اسفند ماه... قیمت پایانی ای تی اف دوم است قیمت روز دارایکم...
کد خبر: ۲۵۰۰۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲


واحد های صندوق ای تی اف پالایش یکم و دارا... یکم امروز با 4 درصد افزایش قیمت مواجه شدند ...
شرکت هایی است که در پرتفوی صندوق etf پالایش یکم... دارا دوم حضور دارند ارزش نمادهای پالایش یکم etf دوم... ذاتی صندوق پالایش یکم تا امروزتا امروز یازدهم اسفند ماه... قیمت پایانی ای تی اف دوم است قیمت روز دارایکم...
کد خبر: ۲۵۰۰۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱


واحد های صندوق ای تی اف پالایش یکم و دارا... یکم امروز با 3 درصد کاهش قیمت مواجه شدند ...
شرکت هایی است که در پرتفوی صندوق etf پالایش یکم... دارا دوم حضور دارند ارزش نمادهای پالایش یکم etf دوم... و ارزش ذاتی صندوق پالایش یکم تا امروزتا امروز دهم... دارایکم قیمت پایانی هر واحد صندوق ای تی اف دارا...
کد خبر: ۲۴۹۹۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰


واحد های صندوق ای تی اف پالایش یکم و دارا... یکم امروز با 3 درصد کاهش قیمت مواجه شدند ...
شرکت هایی است که در پرتفوی صندوق etf پالایش یکم... دارا دوم حضور دارند ارزش نمادهای پالایش یکم etf دوم... و ارزش ذاتی صندوق پالایش یکم تا امروزتا امروز نهم... پایانی ای تی اف دوم است قیمت روز دارایکم قیمت...
کد خبر: ۲۴۹۹۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


واحد های صندوق ای تی اف پالایش یکم و دارا... یکم امروز با افزایش قیمت مواجه شدند ...
شرکت هایی است که در پرتفوی صندوق etf پالایش یکم... دارا دوم حضور دارند ارزش نمادهای پالایش یکم etf دوم... و ارزش ذاتی صندوق پالایش یکم تا امروزتا امروز ششم... پایانی ای تی اف دوم است قیمت روز دارایکم قیمت...
کد خبر: ۲۴۹۷۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۶


واحد های صندوق ای تی اف پالایش یکم و دارا... یکم امروز با 6 درصد افزایش قیمت مواجه شدند ...
شرکت هایی است که در پرتفوی صندوق etf پالایش یکم... دارا دوم حضور دارند ارزش نمادهای پالایش یکم etf دوم... ذاتی صندوق پالایش یکم تا امروزتا امروز پنجم اسفند ماه... قیمت پایانی ای تی اف دوم است قیمت روز دارایکم...
کد خبر: ۲۴۹۷۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۵


واحد های صندوق ای تی اف پالایش یکم و دارا... یکم امروز با 4 درصد کاهش قیمت مواجه شدند ...
شرکت هایی است که در پرتفوی صندوق etf پالایش یکم... دارا دوم حضور دارند ارزش نمادهای پالایش یکم etf دوم... روز قبلشبندر25021-شبریز28421-شپنا12751-شتران910 926- میزان ضرر و ارزش ذاتی صندوق پالایش... یکم تا امروزتا امروز سوم اسفند ماه سال جاری این...
کد خبر: ۲۴۹۶۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳


واحد های صندوق ای تی اف پالایش یکم و دارا... یکم امروز با 4 درصد کاهش قیمت مواجه شدند ...
شرکت هایی است که در پرتفوی صندوق etf پالایش یکم... دارا دوم حضور دارند ارزش نمادهای پالایش یکم etf دوم... روز قبلشبندر25531-شبریز28691-شپنا12841-شتران926 926- میزان ضرر و ارزش ذاتی صندوق پالایش... یکم تا امروزتا امروز دوم اسفند ماه سال جاری این...
کد خبر: ۲۴۹۶۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۲


واحد های صندوق ای تی اف پالایش یکم و دارا... یکم امروز به ترتیب با 2 و 4 درصد کاهش...
شرکت هایی است که در پرتفوی صندوق etf پالایش یکم... دارا دوم حضور دارند ارزش نمادهای پالایش یکم etf دوم... و ارزش ذاتی صندوق پالایش یکم تا امروزتا امروز بیست... دوم است قیمت روز دارایکم قیمت پایانی هر واحد صندوق...
کد خبر: ۲۴۹۵۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹


واحد های صندوق ای تی اف پالایش یکم و دارا... یکم امروز با 4 درصد کاهش قیمت مواجه شدند ...
شرکت هایی است که در پرتفوی صندوق etf پالایش یکم... 7- ارزش نمادهای پالایش یکم etf دوم اغلب نماد های... ارزش ذاتی صندوق پالایش یکم تا امروزتا امروز بیست و... قیمت پایانی ای تی اف دوم است قیمت روز دارایکم...
کد خبر: ۲۴۹۴۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸


واحد های پالایش یکم و دارا یکم امروز با کاهش...
شرکت هایی است که در پرتفوی صندوق etf پالایش یکم... دارا دوم حضور دارند ارزش نمادهای پالایش یکم etf دوم... و ارزش ذاتی صندوق پالایش یکم تا امروزتا امروز بیست... پایانی ای تی اف دوم است قیمت روز دارایکم قیمت...
کد خبر: ۲۴۹۳۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶


واحد های پالایش یکم و دارا یکم امروز با حدود...
شرکت هایی است که در پرتفوی صندوق etf پالایش یکم... دارا دوم حضور دارند ارزش نمادهای پالایش یکم etf دوم... ارزش ذاتی صندوق پالایش یکم تا امروزتا امروز بیست و... دوم است قیمت روز دارایکم قیمت پایانی هر واحد صندوق...
کد خبر: ۲۴۹۳۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۵


واحد های پالایش یکم و دارا یکم امروز با حدود...
شرکت هایی است که در پرتفوی صندوق etf پالایش یکم... دارا دوم حضور دارند ارزش نمادهای پالایش یکم etf دوم... و ارزش ذاتی صندوق پالایش یکم تا امروزتا امروز بیستم... اف دوم است قیمت روز دارایکم قیمت پایانی هر واحد...
کد خبر: ۲۴۹۱۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰


واحد های پالایش یکم و دارا یکم امروز با 10...
شرکت هایی است که در پرتفوی صندوق etf پالایش یکم... 4 2+ ارزش نمادهای پالایش یکم etf دوم تمام نماد... و ارزش ذاتی صندوق پالایش یکم تا امروزتا امروز نوزدهم... است قیمت روز دارایکم قیمت پایانی هر واحد صندوق ای...
کد خبر: ۲۴۹۱۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۹


صندوق های دارایکم و پالایش یکم امروز نیز با کاهشقیمت...
پالایش یکم دارا دوم حضور دارند ارزش نمادهای پالایش یکم... ضرر و ارزش ذاتی صندوق پالایش یکم تا امروزتا امروز... ای تی اف دوم است قیمت روز دارایکم قیمت پایانی... هر واحد صندوق ای تی اف دارا یکم امروز 18...
کد خبر: ۲۴۹۱۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸


دوم موسوم به پالایش یکم 8 درصد کاهش قیمت داشت...
پالایش یکم دارا دوم حضور دارند ارزش نمادهای پالایش یکم... میزان ضرر و ارزش ذاتی صندوق پالایش یکم تا امروزتا...
کد خبر: ۲۴۹۰۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۵


دوم موسوم به پالایش یکم 8 درصد کاهش قیمت داشت...
پالایش یکم دارا دوم حضور دارند ارزش نمادهای پالایش یکم...
کد خبر: ۲۴۸۹۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴


دوم موسوم به پالایش یکم 6 درصد کاهش قیمت داشت...
پالایش یکم دارا دوم حضور دارند ارزش نمادهای پالایش یکم... 2 میزان ضرر و ارزش ذاتی صندوق پالایش یکم تا...
کد خبر: ۲۴۸۹۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳


دوم موسوم به پالایش یکم 1 4 درصد کاهش قیمت...
پالایش یکم دارا دوم حضور دارند ارزش نمادهای پالایش یکم... 2+ میزان ضرر و ارزش ذاتی صندوق پالایش یکم تا...
کد خبر: ۲۴۸۹۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲