برچسب ها
برچسب: ورود نیروهای مسلح به اقتصاد و سیاست
افشای قتل های زنجیره ای و فشار بر روشنفکران و... دگراندیشان از آثار آزادی بیان در دولت اصلاحات بود /در... دولت روحانی به نقطه ایده آل آزادی بیان نرسیدیم /در... ۴۰ سال گذشته دولت هایی که به دنبال گسترش آزادی...
علی مطهری با اشاره به وضعیت تحقق آزادی بیان در... ۴۰ سال گذشته به فراز و نشیب آن در ادوار... مختلف بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت ما در... ۴۰ سال گذشته همیشه این مشکل را داشته ایم دولت...
کد خبر: ۲۱۸۰۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷