برچسب ها
برچسب: همسایگان
منطقه ای اش دغدغه همسایگان عربش و آمریکا شده است...
که اثرگذاری منطقه ای اش دغدغه همسایگان عربش و آمریکا...
کد خبر: ۲۱۱۷۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵


بودیم با کمک همسایگان به عنوان سرایدار یک خانه شروع...
کد خبر: ۲۱۱۷۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴


سردی روابط عربستان با آمریکا و ترکیه؛
ایران است کشوری که نفوذ منطقه ای آن هم همسایگان...
کد خبر: ۲۱۱۷۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴


همسایگان و کشورهای پیرامونی روشن است مواضع ما بارها تکرار...
کد خبر: ۲۱۱۷۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳


یکی از همسایگان دختری را معرفی کرد که در دوران...
کد خبر: ۲۱۱۵۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۱


به دنبال جنگ با ایران نیستیم؛
ابراز نگرانی کرد و گفت ایران با این کار همسایگان...
کد خبر: ۲۱۱۱۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۳


خواهان گفتگو و همکاری نزدیک با همسایگان خود بوده و...
کد خبر: ۲۱۱۱۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲


آن هستیم و امیدواریم بتوانیم روابط خود را با همسایگان...
کد خبر: ۲۱۱۰۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱


مصداق بارز آپارتاید است خانم رئیس گسترش روابط با همسایگان... با همسایگان جنوبی خود در سواحل خلیج فارس نیز همین...
کد خبر: ۲۱۰۸۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳


فشرد و از همه دولت ها به ویژه همسایگان می...
کد خبر: ۲۱۰۷۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۲


هم سلاح و سیاست و تبلیغاتشان از همسایگانمان در جنوب...
هم سلاح و سیاست و تبلیغاتشان از همسایگانمان در جنوب... سیاست و تبلیغاتشان از همسایگانمان در جنوب خلیج فارس شروع...
کد خبر: ۲۱۰۷۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


همجواری با همسایگان بود همچنین علت این که مردم ما...
کد خبر: ۲۱۰۶۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


قرار گرفته بودند مردمی که به همسایگان و آشنایان آن...
کد خبر: ۲۱۰۶۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


در تماس تلفنی همسایگان متوجه فوت همسرش شد و هیچ...
کد خبر: ۲۱۰۶۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷


بازی پاکستان با کارت ایران تنها برای امتیاز گرفتن؛
تمام همسایگان ایران و نیز کشورهایی مانند روسیه و در... وجود ندارد که همسایگان ایران رویکرد خود را در قبال...
کد خبر: ۲۱۰۵۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶


شده که همسایگان ایرانی اش حالا باید علاوه بر تحمل...
شده که همسایگان ایرانی اش حالا باید علاوه بر تحمل...
کد خبر: ۲۱۰۵۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶


کارکنان مدارس همسایگان پدرومادرها و دانش آموزان تنظیم شود او...
کد خبر: ۲۱۰۴۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴


سفر قرار دهیم در کنار اینها هم همسایگان ایران و...
کد خبر: ۲۱۰۴۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴


آمیز و روابط خصمانه برخی کشورها از جمله همسایگان را...
کد خبر: ۲۱۰۳۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴


بی طرفی خود را می پردازد بویژه از سوی همسایگان...
کد خبر: ۲۱۰۳۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۲