برچسب ها
برچسب: هشدار به تندروهای جنگ طلب
های غربی اعتبار و تجربه ای را کسب کرده که...
خبر استعفای ظریف و بازگشت دوباره او به مقام وزارت... غربی همراه بوده است به گزارش اعتدال رخی رسانه ها... اشاره به این که دو روز پس از اعلام خبر... استعفای ظریف او در نهایت به پست خود بازگشت می...
کد خبر: ۲۱۹۲۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱