برچسب ها
برچسب: نقش رسانه ها در بحران های طبیعی
ای است که غیر صدا و سیما رسانه های دیگری... دهیم که رسانه های دیگری هم در کشور هستند اگر... رسانه های مکتوب و مجازی در شرایط فعال در کنار... هم قرار بگیرند و کارکردهای خود را تصویرسازی کنند قطعا...
ای است که غیر صدا و سیما رسانه های دیگری... دهیم که رسانه های دیگری هم در کشور هستند اگر... رسانه های مکتوب و مجازی در شرایط فعال در کنار... هم قرار بگیرند و کارکردهای خود را تصویرسازی کنند قطعا...
کد خبر: ۲۲۲۶۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱