برچسب ها
برچسب: نفوذ اقتصاددانان بر مسائل اقتصادی
اعدام شد تا امروز مفسدان اقتصادی بسیاری با ارقام فساد... پرسند با وجود برخوردهای گسترده قضایی با مفسدان پس چرا... همچنان فساد اقتصادی تا این حد گسترده است و چرا... می داند که در برخورد با مفاسد اقتصادی به معلول...
کد خبر: ۲۲۸۳۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱