برچسب ها
برچسب: نظرسنجی خودرویی
کد خبر: ۲۲۲۹۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۸


اثبات آن دست به چنین نظرسنجی اعجاب برانگیزی بزند چاره...
قیافه مردم را می بینم و نظرسنجی می کنم از... به چنین نظرسنجی های متحیرالعقولی استناد نکند باید از رئیس... کرده اید چرا رئیس جمهور محترم به جای نظرسنجی خودرویی... نظرسنجی بود قیمت هایی که هر روز یا بهتر بگوییم...
کد خبر: ۲۲۲۹۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۸


قیافه مردم رو می بینم و نظرسنجی می کنم از... از نظرسنجی از روی قیافه مردم آن هم از داخل... رییس جمهور دقیقا از لفظ نظرسنجی استفاده می کند و... رو می بینم و نظرسنجی می کنم از روی اینکه...
کد خبر: ۲۲۲۹۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۸