برچسب ها
برچسب: نظر نوبخت درباره تغییرات گسترده در استان ها
نشست خبری سخنگوی دولت؛
نوبخت بازنده اصلی اقدام آمریکا را خود آمریکا دانست و... گفت سخنان آمانو درباره پایبندی ایران به برجام آنقدر صریح... پیمان برجام بوده است / همانطوری که در کابینه حدود... 50 درصد تغییرات داشتیم در سطح مدیران استان ها نیز...
کشور دانست که آمریکا یکی از آنها محسوب می شود... گزارش اعتدال محمد باقر نوبخت در نشست خبری هفتگی سخنگوی... کند ما در راستای تامین منافع ملی درباره خروج آمریکا... یک مرجع استعلام نخواهیم کرد بلکه کل نظام درباره آن...
کد خبر: ۱۸۳۳۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱