برچسب ها
برچسب: ناصر الهی
هیئت علمی دانشگاه مفید ناصر الهی عضو هیئت علمی دانشگاه...
کد خبر: ۲۲۱۵۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰


ناصر الهی...
ناصر الهی اقتصاددان و عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه مفید... در تمام دنیا رخ می دهد از همین رو الهی... گوی انتخاب با ناصر الهی به شرح زیر است تصویب...
کد خبر: ۲۱۹۲۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


ناصر الهی...
از این اقتصاددانان جلسه داشت ناصر الهی امضاکننده یکی از...
کد خبر: ۲۱۲۳۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵


علوم ایمنی ایران» و مدیرمسئولی « ناصر الهی» فصلنامه تخصصی... نامدار عبدالهیان» « آوند» به « عباس فصیح خوشگرد» «...
کد خبر: ۳۸۸۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۷/۲۴