برچسب ها
برچسب: ناصر الهی
ناصر الهی...
از این اقتصاددانان جلسه داشت ناصر الهی امضاکننده یکی از...
کد خبر: ۲۱۲۳۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵


علوم ایمنی ایران» و مدیرمسئولی « ناصر الهی» فصلنامه تخصصی... نامدار عبدالهیان» « آوند» به « عباس فصیح خوشگرد» «...
کد خبر: ۳۸۸۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۷/۲۴