برچسب ها
برچسب: مذاکرات ایران و گروه 5 1
بازار طلا 11515">511515">5">و سکه در تهران همزمان با اعلام خبر... به نتیجه رسیدن 11515">511515">5">مذاکرات 11515">511515">5">ایران 11515">511515">5">و گر11515">511515">5">وه 1515">5+1 با ن11515">511515">5">وساناتی... ر11515">511515">5">وبه ر11515">511515">5">و شد 11515">511515">5">و برخلاف انتظار قیمت ها کمی افزایش... یافت در این رابطه رئیس اتحادیه طلا 11515">511515">5">و ج11515">511515">5">واهر افزایش...
محمد کشتی آرای در گفت&zwnj 11515">511515">5">و&zwnj گ11515">511515">5">و با ایسنا اظهار... کرد خیلی ها منتظر به نتیجه رسیدن 11515">511515">5">مذاکرات ب11515">511515">5">ودند 11515">511515">5">و... به این امید که به یکباره قیمت طلا 11515">511515">5">و سکه... افت شدیدی پیدا می&zwnj کند به بازار هج11515">511515">5">وم آ11515">511515">5">ورده 11515">511515">5">و...
کد خبر: ۱۱۴۴۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۲۴


با خرید 9 فر11515">511515">5">وند ه11515">511515">5">واپیمای مسافربری پهن پیکر ایرباس ت11515">511515">5">وسط... یکی از شرکت های ه11515">511515">5">وایی مت11515">511515">5">وسط عمر نا11515">511515">5">وگان حمل 11515">511515">5">و... نقل ه11515">511515">5">وایی کش11515">511515">5">ور به حد11515">511515">5">ود 19 سال کاهش یافت ...
شبکه حمل 11515">511515">5">و نقل ه11515">511515">5">وایی یکی از اصلی ترین عناصر... تشکیل دهنده صنعت گردشگری است 11515">511515">5">و بخشی از هزینه های... گردشگران را به خ11515">511515">5">ود اختصاص می دهد گسترش صنعت ت11515">511515">5">وریسم... من11515">511515">5">وط به ت11515">511515">5">وسعه امکانات حمل 11515">511515">5">و نقل بخص11515">511515">5">وص افزایش ت11515">511515">5">وان...
کد خبر: ۱۰۸۱۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲


اتهام حمایت از تر11515">511515">5">وریسم درباره 11515">511515">5">ایران که از بزرگترین قربانیان... تر11515">511515">5">وریسم است 11515">511515">5">و در صف نخست مبارزه با تر11515">511515">5">وریسم افراط... گرائی 11515">511515">5">و خش11515">511515">5">ونت طلبی قرار دارد بهانه ج11515">511515">5">وئی 11515">511515">5">و درک... ناقص از مق11515">511515">5">وله تر11515">511515">5">وریسم است ...
سخنگ11515">511515">5">وی 11515">511515">5">وزارت ام11515">511515">5">ور خارجه گفت اصرار بر استفاده از ابزار... تحریم علیه ملت 11515">511515">5">ایران با بهانه ج11515">511515">5">وئی های تازه یا... کهنه 11515">511515">5">و باهدف تحمیل سیاست ها کاملا خلاف مسیر دیپلماتیک... است مرضیه افخم سخنگ11515">511515">5">وی 11515">511515">5">وزارت ام11515">511515">5">ور خارجه شامگاه شنبه در...
کد خبر: ۷۴۴۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷


محمد ج11515">511515">5">واد ظریف 11515">511515">5">وزیر ام11515">511515">5">ور خارجه در مصاحبه ای با... ر11515">511515">5">وزنامه آمریکایی ˈکریستین ساینس مانیت11515">511515">5">ورˈ ر11515">511515">5">وز جمعه گفت این مرحله... بسیار حساس است به 11515">511515">5">ویژه زمانیکه اجرای آن را آغاز... کنیم به گزارش ایرنا به نقل از ˈاسکات پیترس11515">511515">5">ونˈ خبرنگار...
کد خبر: ۶۸۴۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۱۷