برچسب ها
برچسب: قیمت ارز در بازار آزاد
در بازار امروز یکشنبه دوازدهم خرداد قیمت سکه و قیمت... تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۵۶۰ هزار...
براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر امروز قیمت انواع سکه... در بازار تهران سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در... قیمت ۴ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان و سکه تمام... بهار آزادی طرح قدیم با قیمت ۴ میلیون ۴۹۳ هزار...
کد خبر: ۲۲۳۱۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳


در بازار امروز پنج شنبه نهم خرداد قیمت سکه و... قیمت طلا نسبت به روز گذشته افزابش یافت و هر... سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۶۵۰...
براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر امروز قیمت انواع سکه... در بازار تهران سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در... قیمت ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه تمام... بهار آزادی طرح قدیم با قیمت ۴ میلیون ۵۵۰ هزار...
کد خبر: ۲۲۳۰۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۹


در بازار امروز چهارشنبه هشتم خرداد قیمت سکه و قیمت... تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۵۷۰ هزار...
براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر امروز قیمت انواع... برهمین اساس در بازار تهران سکه تمام بهار آزادی طرح... جدید در قیمت ۴ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان و... سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت ۴ میلیون...
کد خبر: ۲۲۳۰۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۸


در بازار امروز پنج شنبه دوم خرداد قیمت سکه و... قیمت طلا نسبت به روز گذشته کاهش یافت و هر... سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۷۶۹...
براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر امروز قیمت انواع سکه... در بازار تهران سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در... قیمت ۴ میلیون و ۷۶۹ هزار تومان و سکه تمام... بهار آزادی طرح قدیم با قیمت ۴ میلیون ۶۷۰ هزار...
کد خبر: ۲۲۲۷۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲


در بازار امروز چهارشنبه اول خرداد قیمت سکه و قیمت... تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۷۷۰ هزار...
براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر امروز قیمت انواع سکه... اساس در بازار تهران سکه تمام بهار آزادی طرح جدید... در قیمت ۴ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان و سکه... تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت ۴ میلیون ۶۵۰...
کد خبر: ۲۲۲۶۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱


در بازار امروز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت قیمت سکه و... قیمت طلا نسبت به روز گذشته کاهش یافت و هر... سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۶۰۰...
براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر امروز قیمت انواع سکه... در بازار تهران سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در... قیمت ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه تمام... بهار آزادی طرح قدیم با قیمت ۴ میلیون ۵۰۰ هزار...
کد خبر: ۲۲۲۵۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱


در بازار امروز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت قیمت سکه و قیمت... تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار...
براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر امروز قیمت انواع سکه... در بازار تهران سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در... قیمت ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه تمام... بهار آزادی طرح قدیم با قیمت ۴ میلیون ۶۰۰ هزار...
کد خبر: ۲۲۲۵۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰


در بازار امروز پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت قیمت سکه و... قیمت طلا نسبت به روز گذشته افزایش یافت و هر... سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۵ میلیون و ۱۸۱...
در بازار امروز پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت قیمت سکه و... قیمت طلا نسبت به روز گذشته افزایش یافت و هر... سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۵ میلیون و ۱۸۱... طلا و جواهر امروز قیمت انواع سکه و طلا نسبت...
کد خبر: ۲۲۲۱۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۹


در بازار امروز سه شنبه ۱۷ اردیبهشت قیمت سکه و... قیمت طلا نسبت به روز گذشته افزایش یافت و هر... سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۵ میلیون و ۱۵۰...
در بازار امروز سه شنبه ۱۷ اردیبهشت قیمت سکه و... قیمت طلا نسبت به روز گذشته افزایش یافت و هر... سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۵ میلیون و ۱۵۰... طلا و جواهر امروز قیمت انواع سکه و طلا نسبت...
کد خبر: ۲۲۲۰۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷


در بازار امروز پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت قیمت سکه و... قیمت طلا نسبت به روز گذشته افزایش یافت و هر... سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۵ میلیون و ۴۱...
براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر امروز قیمت انواع سکه... در بازار تهران سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در... قیمت ۵ میلیون و ۴۱ هزار تومان و سکه تمام... بهار آزادی طرح قدیم با قیمت ۴میلیون و ۷۵۰ هزار...
کد خبر: ۲۲۱۶۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲


در بازار امروز یکشنبه ۸ اردیبهشت قیمت سکه و قیمت... تمام بهار آزادی طرح جدید ۵ میلیون و ۳۵ هزار...
در بازار امروز یکشنبه ۸ اردیبهشت قیمت سکه و قیمت... تمام بهار آزادی طرح جدید ۵ میلیون و ۳۵ هزار... تومان معامله شد به گزارش اعتدال امروز قیمت انواع سکه... در بازار تهران سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در...
کد خبر: ۲۲۱۴۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۸


در بازار امروز شنبه ۷ اردیبهشت قیمت سکه و قیمت... تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۹۳۰ هزار...
در بازار امروز شنبه ۷ اردیبهشت قیمت سکه و قیمت... تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۹۳۰ هزار... تومان معامله شد به گزارش اعتدال امروز قیمت انواع سکه... اساس در بازار تهران سکه تمام بهار آزادی طرح جدید...
کد خبر: ۲۲۱۳۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۷


در بازار امروز پنج شنبه ۵ اردیبهشت قیمت سکه و... قیمت طلا نسبت به روز گذشته افزایش یافت و هر... سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۹۳۰...
در بازار امروز پنج شنبه ۵ اردیبهشت قیمت سکه و... قیمت طلا نسبت به روز گذشته افزایش یافت و هر... سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۹۳۰... هزار تومان معامله شد به گزارش اعتدال امروز قیمت انواع...
کد خبر: ۲۲۱۲۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۵


در بازار امروز چهارشنبه ۴ اردیبهشت قیمت سکه و قیمت... تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار...
در بازار امروز چهارشنبه ۴ اردیبهشت قیمت سکه و قیمت... تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار... تومان معامله شد به گزارش اعتدال امروز قیمت انواع سکه... اساس در بازار تهران سکه تمام بهار آزادی طرح جدید...
کد خبر: ۲۲۱۲۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴


سریال دلار سه نرخی در سال 98 ادامه دارد؛
با توجه به نرخ ارزی که دولت در بودجه 98... در نظر گرفته است می توان گفت که سال آینده... نیز ارز به صورت چند نرخی در اقتصاد کشور قیمت... سمت تک نرخی کردن ارز ندارد ...
که نرخ تسعیر در آمدهای نفتی بین 5 هزار و... 500 تا 5 هزار و 800 تومان در نظر گرفته... خواهد شد معمولا در سالهای گذشته نرخ تسعیر ارز نرخ... پایه و پایین ترین نرخ بازار در نظر گرفته می...
کد خبر: ۲۱۶۳۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹


ساماندهی بازار لوازم خانگی با تشکیل چهار کمیته در جلسه... صنعت معدن و تجارت داشتند در دستور کار قرار گرفت...
ساماندهی بازار لوازم خانگی با تشکیل چهار کمیته در جلسه... صنعت معدن و تجارت داشتند در دستور کار قرار گرفت... حمیدرضا غزنوی در گفت وگو با ایسنا ضمن تشریح جزییات... صنعت لوازم خانگی اظهار کرد در این نشست قرار شد...
کد خبر: ۲۱۵۱۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰


بازارهای پرهیاهوی طلا سکه و ارز هفته جدید را در... حالی شروع کردند که بازار ارز روند کاهشی هفته گذشته... را ادامه داده و در بازار طلا نیز قیمت سکه... در محدوده چهار میلیون تومانی در نوسان است ...
بازارهای پرهیاهوی طلا سکه و ارز هفته جدید را در... حالی شروع کردند که بازار ارز روند کاهشی هفته گذشته... را ادامه داده و در بازار طلا نیز قیمت سکه... در محدوده چهار میلیون تومانی در نوسان است به گزارش...
کد خبر: ۲۱۳۵۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶


در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران سه شنبه ۱۵... آبان قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد ...
در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران سه شنبه ۱۵... آبان قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد بر... قیمت ۱۶۸۰۰ پوند ۱۹۰۵۰ دلار کانادا ۱۱۱۵۰ درهم امارات ۳۹۸۰... و لیر ترکیه ۲۶۸۰ تومان شد منبع قیمت های اعلامی...
کد خبر: ۲۱۲۹۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۵


رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران گفت... در صورتی که نرخ ارز در بازار آزاد به همین... قیمت ها در بازار آزاد خودرو خواهیم بود ...
رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران گفت... در صورتی که نرخ ارز در بازار آزاد به همین... قیمت ها در بازار آزاد خودرو خواهیم بود سعید موتمنی... در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد روز سه شنبه...
کد خبر: ۲۱۱۱۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۳


از انتظار نبود گفت اگر به نرخ برابری ارز بین... هزار تومان است بنابرین این انتظار وجود داشت که قیمت... حبابی دلار در این روزها بشکند ...
از انتظار نبود گفت اگر به نرخ برابری ارز بین... هزار تومان است بنابرین این انتظار وجود داشت که قیمت... حبابی دلار در این روزها بشکند فرشید سلیمی در گفت... وگو با ایسنا با اشاره به سقوط قیمت دلار در...
کد خبر: ۲۱۱۱۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲