برچسب ها
برچسب: قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت از اعتراضات ایران
مجلس نمایندگان آمریکا با رای مثبت اعضای خود و در... ادامه اقدامات و اظهارات مداخله جویانه آمریکا نسبت به اعتراضات... ایران قطعنامه ای را در حمایت از این اعتراض ها...
مجلس نمایندگان آمریکا با رای مثبت اعضای خود و در... ادامه اقدامات و اظهارات مداخله جویانه آمریکا نسبت به اعتراضات... ایران قطعنامه ای را در حمایت از این اعتراض ها... به تصویب رساند به گزارش اعتدال به نقل از رویترز...
کد خبر: ۱۹۴۹۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰