برچسب ها
برچسب: قادریت قانون
و قادریت قانون rule of law منظور از قادریت قانون... اهداف آنهاست این تعبیر فراتر از امر حاکمیت قانون به... عمل قادریت قانون به آن معناست که هیچ فرد یا... گروهی از قانون بالاتر نیست و فراتر از آن قانون...
کد خبر: ۲۴۸۵۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲