برچسب ها
برچسب: فساد توسعه یافته مانع جدی توسعه کشور
بر لزوم ریشه کن شدن فساد در کشور گفت تا... زمانی که فساد و رانت وجود داشته باشد بخش خصوصی... شکل نمی گیرد فساد حاصل زد و بند بخش خصوصی... واقعی به دنبال فساد نمی رود جز با شفافیت و...
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه فساد حاصل زد... خصوصی واقعی به دنبال فساد نمی رود به گزارش اعتدال... مهم و تأثیرگذار در سرنوشت کشور است اظهار کرد موضوع... برای اقدام سطوح مختلف کشور پذیرفته شود چنانچه که بخواهیم...
کد خبر: ۱۷۷۳۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷