برچسب ها
برچسب: فساد توسعه یافته
بر لزوم ریشه کن شدن فساد در کشور گفت تا... زمانی که فساد و رانت وجود داشته باشد بخش خصوصی... شکل نمی گیرد فساد حاصل زد و بند بخش خصوصی... واقعی به دنبال فساد نمی رود جز با شفافیت و...
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه فساد حاصل زد... خصوصی واقعی به دنبال فساد نمی رود به گزارش اعتدال... کشور که همان توسعه و به طور خاص توسعه صنعت... بر اینکه توسعه مادی و انسانی باید در کنار یکدیگر...
کد خبر: ۱۷۷۳۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷