برچسب ها
برچسب: شرکت انبارهای عمومی گمرک غرب
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی در چند سال گذشته... صندوق بازنشستگی و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا معروف شده...
جوان آن باشد طبق مستندات به دست آمده در شرکت... انبارهای عمومی گمرک غرب کالاهای متعدد و پراهمیت استراتژیک مفقود... یا مفقودشدن کالا در هلدینگ انبارهای عمومی زیرمجموعه صندوق بازنشستگی... قرار می گرفتند و تنها در یک نمونه گمرک جمهوری...
کد خبر: ۲۲۳۴۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲