برچسب ها
برچسب: سکوت عربستان و امارات در قبال سقوط عمر البشیر
با وجود اینکه در ابتدا عربستان و امارات در واکنش... به سقوط حکومت عمر البشیر هیچ موضع گیری نداشتند اما... در حال حاضر هر دو نگران کشیده شدن این کشور... به سمت آشوب هستند آشوبی که منجر به بی ثباتی...
با وجود اینکه در ابتدا عربستان و امارات در واکنش... به سقوط حکومت عمر البشیر هیچ موضع گیری نداشتند اما... در حال حاضر هر دو نگران کشیده شدن این کشور... به سمت آشوب هستند آشوبی که منجر به بی ثباتی...
کد خبر: ۲۲۰۷۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۶