برچسب ها
برچسب: سفرهای جدید و خروج از شهرها
سخنگوی دولت تأکید کرد بر ترددهای جاده ای و ورود... و خروج مسافران به شهرها طبق تصمیم نهایی ستاد ملی... مدیریت بیماری کرونا قطعاً محدودیت های بیشتر اعمال می شود...
سخنگوی دولت تأکید کرد بر ترددهای جاده ای و ورود... و خروج مسافران به شهرها طبق تصمیم نهایی ستاد ملی... مدیریت بیماری کرونا قطعاً محدودیت های بیشتر اعمال می شود... به گزارش اعتدال علی ربیعی در حاشیه جلسه هیئت دولت...
کد خبر: ۲۳۷۶۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۶


سخنگوی دولت تأکید کرد بر ترددهای جاده ای و ورود... و خروج مسافران به شهرها طبق تصمیم نهایی ستاد ملی... مدیریت بیماری کرونا قطعاً محدودیت های بیشتر اعمال می شود...
سخنگوی دولت تأکید کرد بر ترددهای جاده ای و ورود... و خروج مسافران به شهرها طبق تصمیم نهایی ستاد ملی... مدیریت بیماری کرونا قطعاً محدودیت های بیشتر اعمال می شود... به گزارش اعتدال به نقل از ایسنا علی ربیعی پس...
کد خبر: ۲۳۷۶۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۶