برچسب ها
برچسب: ستوان کثیری
است پیش خودم می گویم حتماً ستوان کثیری از اینجا...
است پیش خودم می گویم حتماً ستوان کثیری از اینجا... دقیقاً مقابل جزیره ستوان کثیری ایستاده ام جزیره ای که... پرسیدم جزیره ستوان کثیری کجاست جز سکوت پاسخ دیگری نشنیدم... کسی نمی دانست ستوان کثیری کیست و جزیره اش کجاست...
کد خبر: ۲۰۸۵۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲