برچسب ها
برچسب: ساعد باقری
ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در بیست و...
ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در بیست و... اعتدال به نقل از ایکنا ساعد باقری شاعر و پژوهشگر...
کد خبر: ۲۴۱۱۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳


ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در بیست و...
ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در بیست و... کرد به گزارش اعتدال به نقل از ایکنا ساعد باقری...
کد خبر: ۲۴۱۰۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۲


ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در بیست و...
ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در بیست و... نقل از ایکنا ساعد باقری شاعر و پژوهشگر ادبی در...
کد خبر: ۲۴۱۰۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱


ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در بیست و...
ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در بیست و... از ایکنا ساعد باقری شاعر و پژوهشگر ادبی در بیست...
کد خبر: ۲۴۰۹۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱


ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در بیست و...
ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در بیست و... کند به گزارش اعتدال به نقل از ایکنا ساعد باقری...
کد خبر: ۲۴۰۹۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰


ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در بیست و...
ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در بیست و... إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً بیان کرد به گزارش ایکنا ساعد... باقری شاعر و پژوهشگر ادبی در بیست و چهارمین قسمت...
کد خبر: ۲۴۰۹۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰


ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در بیست و...
ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در بیست و... اعتدال به نقل از ایکنا ساعد باقری شاعر و پژوهشگر...
کد خبر: ۲۴۰۸۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۸


ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در بیست و...
ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در بیست و... نقل از ایکنا ساعد باقری شاعر و پژوهشگر ادبی در...
کد خبر: ۲۴۰۷۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۷


ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در بیستمین ویژه...
ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در بیستمین ویژه... گزارش اعتدال به نقل از ایکنا ساعد باقری شاعر و...
کد خبر: ۲۴۰۶۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۵


ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در نوزدهمین ویژه...
ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در نوزدهمین ویژه... گزارش اعتدال به نقل از ایکنا ساعد باقری شاعر و...
کد خبر: ۲۴۰۵۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۴


ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در هجدهمین ویژه...
ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در هجدهمین ویژه... ایکنا ساعد باقری شاعر و پژوهشگر ادبی در هجدهمین قسمت...
کد خبر: ۲۴۰۵۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۳


ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در هفدهمین ویژه...
ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در هفدهمین ویژه... بیان کرد به گزارش اعتدال به نقل از ایکنا ساعد... باقری شاعر و پژوهشگر ادبی در قسمت هفدهمین ملکوت آرامش...
کد خبر: ۲۴۰۴۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۲


ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در شانزدهمین ویژه...
ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در شانزدهمین ویژه... اعتدال به نقل از ایکنا ساعد باقری شاعر و پژوهشگر...
کد خبر: ۲۴۰۳۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱


ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در ویژه برنامه...
ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در ویژه برنامه... گزارش اعتدال به نقل از ایکنا ساعد باقری شاعر و...
کد خبر: ۲۴۰۲۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱


ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در ویژه برنامه...
ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در ویژه برنامه... به نقل ایکنا ساعد باقری شاعر و پژوهشگر ادبی در...
کد خبر: ۲۴۰۲۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰


ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در سیزدهمین روز...
به گزارش اعتدال به نقل از ایکنا ساعد باقری شاعر...
کد خبر: ۲۴۰۱۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۸


ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در دوازدهمین روز...
ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در دوازدهمین روز... به نقل از ایکنا ساعد باقری شاعر و پژوهشگر ادبی...
کد خبر: ۲۴۰۰۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۷


ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در یازدهمین روز...
ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در یازدهمین روز... ایکنا ساعد باقری شاعر و پژوهشگر ادبی در بخش یازدهم...
کد خبر: ۲۳۹۹۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۶


ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در دهمین روز...
ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در دهمین روز... ساعد باقری شاعر و پژوهشگر ادبی در بخش دهم ملکوت...
کد خبر: ۲۳۹۹۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۵


ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در ماه مبارک...
ساعد باقری شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات در ماه مبارک... از ایکنا ساعد باقری شاعر و پژوهشگر ادبی در بخش...
کد خبر: ۲۳۹۸۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۵