برچسب ها
برچسب: دیکتاتوری مدرن
دچار دیکتاتوری مدرن شدیم یعنی اینکه مجلس را تعطیل کنیم... بستن مدرن پارلمان و نهاد تقنینی کشور است ...
دیکتاتوری مدرن شده اند یعنی اینکه مجلس را تعطیل کنیم... بستن مدرن پارلمان نهاد نظارتی و قانون گذاری کشور است...
کد خبر: ۲۴۷۷۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲


عربستان سعودی از پادشاهی اقتدارگرا تا دیکتاتوری مدرن...
این سرنوشت محتوم دیکتاتوری ها صورت داده است از فرافکنی... پیش بردن این کشور به سمت و سوی یک دیکتاتوری... بن سلمان را از پله دیکتاتوری ساقط کند بسیار زیاد... که مفید فایده بوده و به مدرنیزاسیون جوامع کمک کرده...
کد خبر: ۲۰۴۳۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۷