برچسب ها
برچسب: دیکتاتوری
شد که وی دراین جلسه گفت دولت ایران چهره دیکتاتوری...
کد خبر: ۲۰۹۵۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۵


کند مفهومش دیکتاتوری است لذا من حامی اجرای قانون هستم...
کد خبر: ۲۰۹۰۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴


نسبی در دوران بعد از دیکتاتوری رضاخانی پدید آمده بود...
کد خبر: ۲۰۹۰۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴


دیکتاتوری با نظام شاهنشاهی مخالفت کرده است باشد تا سپاه...
کد خبر: ۲۰۸۹۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۳


های نسبی پس از دیکتاتوری رضاخانی و جان داشتن رشته... نهضت ملی ایران که پس از مصائب دیکتاتوری داخلی و...
کد خبر: ۲۰۸۴۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱


دیکتاتوری حزبی در امریکا و برخی کشورهای اروپایی و نیز...
کد خبر: ۲۰۸۳۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰


به سمت دیکتاتوری افسارگسیختگی و قدرت مطلقه پیش نروند در...
کد خبر: ۲۰۸۱۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶


آشوب های لگام گسیخته و دیکتاتوری متعاقب آن را محتمل... این نفی دیکتاتوری است در واقع ولایت فقیه ولایت فقه...
کد خبر: ۲۰۸۰۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴


بدترین اشتباهات کشور ما بوده است صدام حسین دیکتاتوری وحشی...
کد خبر: ۲۰۸۰۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴


کشت علت وقوع انقلاب ایران هم سلطه آمریکا و دیکتاتوری...
کد خبر: ۲۰۶۵۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸


اقتدار فوق العاده خود یک حکومت طاغوتی و دیکتاتوری وراثتی...
کد خبر: ۲۰۵۹۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۵


با رژیم دیکتاتوری بعث در کنار مجاهدان قرار داشت با...
کد خبر: ۲۰۵۸۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲


جمهورهایی که از دیکتاتوری بیزارند به جای منافع فرد و...
کد خبر: ۲۰۵۸۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲


به دیکتاتوری اکثریت و بستن دهان مخالف اعتقاد نداریم بلکه...
کد خبر: ۲۰۵۸۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲


فکر کنند ترسو هستند و از روی ترس دیکتاتوری راه...
کد خبر: ۲۰۵۶۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸


القاء مردمسالاری واقعی ایران به عنوان دیکتاتوری تبیین های دروغ...
کد خبر: ۲۰۵۵۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸


دیکتاتوری زندگی می کردیم و پس از انقلاب در نگارش...
کد خبر: ۲۰۵۴۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶


حکومتهای دیکتاتوری قرون وسطایی متحد اوست حق ندارد برای سیاستهای...
کد خبر: ۲۰۵۲۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱


حکومتهای دیکتاتوری قرون وسطایی متحد اوست حق ندارد برای سیاستهای...
کد خبر: ۲۰۵۲۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱


عربستان سعودی از پادشاهی اقتدارگرا تا دیکتاتوری مدرن...
این سرنوشت محتوم دیکتاتوری ها صورت داده است از فرافکنی... پیش بردن این کشور به سمت و سوی یک دیکتاتوری... بن سلمان را از پله دیکتاتوری ساقط کند بسیار زیاد... دیکتاتوری خودکامه ای خواهد رفت که ناچار است برای حفظ...
کد خبر: ۲۰۴۳۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۷