برچسب ها
برچسب: دیکتاتوری
شد که این کشور در زمان دیکتاتوری به سر می...
کد خبر: ۲۱۱۸۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶


الاسلام در این موضع پسر دیکتاتوری است که برای انتقام...
کد خبر: ۲۱۱۲۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


دیکتاتوری صدام اعلام کرد برهم صالح نسبتا جوان را برای... عراق را برعهده داشت و بعد از سقوط رژیم دیکتاتوری...
کد خبر: ۲۱۱۰۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۰


طی این دوره دیکتاتوری فاسد توسعه طلبانه اندونزی دیگر نتوانست...
کد خبر: ۲۱۰۸۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳


دیکتاتوری تهدید می کند به قول شهید بهشتی می فرمود... کند و بدانید که به سمت دیکتاتوری رفتید چطور برخی...
کد خبر: ۲۱۰۷۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


رضاشاه و جو دیکتاتوری صورت گرفته بود قرارداد سه جانبه...
کد خبر: ۲۱۰۱۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷


با بیان این که آمریکا در پی دیکتاتوری مذاکره است... چیزی که من می گویم آن را بپذیرد این دیکتاتوری...
کد خبر: ۲۰۹۷۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۳۱


شد که وی دراین جلسه گفت دولت ایران چهره دیکتاتوری...
کد خبر: ۲۰۹۵۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۵


کند مفهومش دیکتاتوری است لذا من حامی اجرای قانون هستم...
کد خبر: ۲۰۹۰۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴


نسبی در دوران بعد از دیکتاتوری رضاخانی پدید آمده بود...
کد خبر: ۲۰۹۰۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴


دیکتاتوری با نظام شاهنشاهی مخالفت کرده است باشد تا سپاه...
کد خبر: ۲۰۸۹۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۳


های نسبی پس از دیکتاتوری رضاخانی و جان داشتن رشته... نهضت ملی ایران که پس از مصائب دیکتاتوری داخلی و...
کد خبر: ۲۰۸۴۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱


دیکتاتوری حزبی در امریکا و برخی کشورهای اروپایی و نیز...
کد خبر: ۲۰۸۳۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰


به سمت دیکتاتوری افسارگسیختگی و قدرت مطلقه پیش نروند در...
کد خبر: ۲۰۸۱۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶


آشوب های لگام گسیخته و دیکتاتوری متعاقب آن را محتمل... این نفی دیکتاتوری است در واقع ولایت فقیه ولایت فقه...
کد خبر: ۲۰۸۰۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴


بدترین اشتباهات کشور ما بوده است صدام حسین دیکتاتوری وحشی...
کد خبر: ۲۰۸۰۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴


کشت علت وقوع انقلاب ایران هم سلطه آمریکا و دیکتاتوری...
کد خبر: ۲۰۶۵۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸


اقتدار فوق العاده خود یک حکومت طاغوتی و دیکتاتوری وراثتی...
کد خبر: ۲۰۵۹۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۵


با رژیم دیکتاتوری بعث در کنار مجاهدان قرار داشت با...
کد خبر: ۲۰۵۸۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲


جمهورهایی که از دیکتاتوری بیزارند به جای منافع فرد و...
کد خبر: ۲۰۵۸۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲