برچسب ها
برچسب: خود ملت پنداری
تمام این پنج نفر خود را از طرفداران سینه...
شده است تمام این پنج نفر خود را از طرفداران... را الگوی رفتاری خود ببینند امام جمعه حق صادر کردن... اعضاء خود این نهاد است کسی نمی تواند مدعی شود... از اعتبار خودش نگهبانی کند تا بتواند زمینه ساز برگزاری...
کد خبر: ۲۳۳۷۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸