برچسب ها
برچسب: حاکمیت
ها بود تا اعتماد حاکمیت به ارتش مخدوش شود و...
کد خبر: ۲۱۰۷۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


و حاکمیت طاغوت رفتند طبیعتاً برای مقابله با سر این...
کد خبر: ۲۱۰۷۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


در داخل حاکمیت و دولت از بازپرداخت آنها سرباز زده...
کد خبر: ۲۱۰۷۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


را در تعارض با حق حاکمیت کشور متبوع خود دانست...
کد خبر: ۲۱۰۶۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


و حق حاکمیت را اداره خواهد کرد به نوشته واشنگتن...
کد خبر: ۲۱۰۶۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


طرح آن برای دفاع از اصل حاکمیت مردم است و... به همین دلیل هم مخالفان اصل حاکمیت مردم با طرح... خاص است بلکه برای احترام و پذیرش اصل حاکمیت مردم... اگر همچنان اصل حاکمیت مردم را نپذیرند زیر بار همه...
کد خبر: ۲۱۰۶۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۰


رویای بن‌سلمان برای عربستان و ناسیونالیسم سعودی؛
در حال حاضر عربستان سعودی تحت حاکمیت محمد بن سلمان...
کد خبر: ۲۱۰۵۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶


را تعیین کنند این کار ورود به حاکمیت اراده اشخاص...
کد خبر: ۲۱۰۴۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴


در احترام به تمامیت ارضی و حق حاکمیت کشورها با...
کد خبر: ۲۱۰۴۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴


بیندازند و اگر زورشان برسد مردم را علیه حاکمیت بشورانند...
کد خبر: ۲۱۰۳۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴


اگر حاکمیت به این شکل به این مسائل ورود کند...
کد خبر: ۲۱۰۲۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۰


برای تعلیق تحریم ها را در تعارض با حق حاکمیت...
کد خبر: ۲۱۰۲۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۹


ذخیره گیری از مطالبات بانک ها ضعف در حاکمیت شرکتی...
کد خبر: ۲۱۰۰۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۶


تشدید شده است در دوران احمدی نژاد که حاکمیت به...
کد خبر: ۲۱۰۰۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵


تمامیت ارضی و حاکمیت ملی آنها به خطر افتاده برای... اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت شده است عنوان کرد ولی... و معتقدند که فقط نظرات حاکمیت را منعکس می کنند... به خاطر برخی از مشکلات و بی اعتمادی به حاکمیت...
کد خبر: ۲۱۰۰۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵


به نظر می رسد دولت و حاکمیت هم عزم و...
بینم از طرف دیگر هم موضع حاکمیت برای همه روشن...
کد خبر: ۲۱۰۰۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴


آیند و اگر احساس کنند تمامیت ارضی و حاکمیت ملی...
کد خبر: ۲۰۹۹۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴


چه حاکمیت در اتاق شیشه ای زندگی کند امن تر... تر شویم هر چه حاکمیت در اتاق شیشه ای زندگی... از حاکمیت دفاع می کنند ما در توزیع جغرافیایی به...
کد خبر: ۲۰۹۹۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴


دولت در کنار یکدیگر قرار دارند و حاکمیت دولت و...
کد خبر: ۲۰۹۹۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳


آن هم امید به سرمایه گذاری است که باید حاکمیت...
کد خبر: ۲۰۹۸۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱