برچسب ها
برچسب: جزییات مرخصی
با تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا مرخصی در دوران ویروس...
کارکنان از طریق نوبت بندی و اعطای مرخصی صورت گرفته... و این مرخصی جزء مرخصی استحقاقی کارکنان محسوب نخواهد شد... اداری از طریق نوبت بندی و اعطای مرخصی و یا... که مرخصی موضوع این بخشنامه جزء مرخصی استحقاقی کارکنان محسوب...
کد خبر: ۲۳۷۶۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۶