برچسب ها
برچسب: تصویر رؤیایی نقاش ایتالیایی از واقعه عاشورا
دیوانچی بسکوال نقاش معروف ایتالیایی که واقعه عاشورا را در... عالم رؤیا دیده و از آن متاثر شده است این... صحنه را در طول 6 ماه به تصویر کشید ...
دیوانچی بسکوال نقاش معروف ایتالیایی در عالم رؤیا صحنه عاشورا... از آن صحنه رؤیای خود را نقاشی کرد اما این... نقاشی زیر تصویر رؤیایی است که دیوانچی از واقعه عاشورا...
کد خبر: ۲۲۷۰۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷