برچسب ها
برچسب: تریبون
جمعه نمازی است که متعلق به مردم است و تریبون...
کد خبر: ۱۹۹۳۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰


مهم ترین خطبه دوران امامت جمعه خود را از تریبون...
و صدای کسانی باشد که فکر می کردند در تریبون... جمعه پایتخت پشت تریبون نرفت و کاظم صدیقی جایگزین او... در تریبون جمعه خود به قم رفت تا سال ۱۳۶۸... سال ۶۱ به بعد در مواقع خاص به تریبون نماز...
کد خبر: ۱۹۹۲۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸


مرهم زخم به ویژه برای این تریبون مهم بود ابوترابی... که این تریبون امتحان بزرگتری از امتحانات پیشین است و...
کد خبر: ۱۹۹۱۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸


کد خبر: ۱۹۹۱۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸


آن وضع در مقابل تریبون می گذاشتند و سخنرانی می...
کد خبر: ۱۹۹۰۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵


دارند که در نقش تریبون آن ها افزایش نرخ ارز...
کد خبر: ۱۹۸۹۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵


دارند که در نقش تریبون آن ها افزایش نرخ ارز...
کد خبر: ۱۹۸۹۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵


برنامه خودش مجبور بود که این تریبون را در اختیار...
کد خبر: ۱۹۸۹۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵


وظیفه هر تریبون عمومی برای تبدیل شدن به زبان مردم... میز توضیح دادن می کشانی و تریبون دارانی که نشانه...
کد خبر: ۱۹۸۸۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴


که برای دریافت جایزه اش به پشت تریبون رفت از...
کد خبر: ۱۹۸۸۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴


تریبون داران در ایران کنونی است چند سال پیش در...
کد خبر: ۱۹۸۷۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


وقتی سیمرغ را می گیری بروی پشت تریبون و با...
کد خبر: ۱۹۸۷۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


شود که مجری پشت تریبون خود برود و فیلم ها...
کد خبر: ۱۹۸۷۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


تریبون رسمی اطلاعات غلط به مردم می دهد و از...
کد خبر: ۱۹۸۵۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱


سیاسیون صاحب تریبون باشند و برخی دیگر تنها دارای کاغذ...
کد خبر: ۱۹۸۵۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱


و بروم پشت نهادها و تریبون های مذهبی سنگر بگیرم...
کد خبر: ۱۹۸۵۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱


عملکرد رسانه ملی اظهار کرد صداوسیما و تریبون های رسمی...
کد خبر: ۱۹۸۴۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸


بارها و بارها از تریبون فضای مجازی و به راه...
کد خبر: ۱۹۸۳۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸


کرد صداوسیما و تریبون های رسمی کشور باید یک دور...
کد خبر: ۱۹۸۳۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸


گفتند برخی تریبون ها به گونه ای سخن می گویند... برگردد راهش این است که تریبون ها و رسانه ها...
کد خبر: ۱۹۸۲۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷