برچسب ها
برچسب: تحولات اقتصاد و بازار سرمایه
یک کارشناس بازار سرمایه گفت این که ۷۰ درصد از... نقدینگی یک کشور در دست یک درصد از کل جمعیت... باشد می تواند نشان خوبی نباشد چراکه آن یک درصد... می توانند سرنوشت کل جمعیت را در دست بگیرند ...
علی اکبر نیکواقبال درباره تحولات اقتصاد و بازار سرمایه در... ماه های اخیر اظهار کرد بورس آینه تمام نمای اقتصاد... یک کشور است درنتیجه این بازار نوع و ساختار تصمیم... های اقتصادی و سیاسی کشور را نشان می دهد باید...
کد خبر: ۲۱۳۰۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۸