برچسب ها
برچسب: برزیل
امریکا برزیل روسیه عربستان ترکیه و ایران را در فهرست...
کد خبر: ۲۴۳۲۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


بیماری را به خود اختصاص داده است هم چنین برزیل... و سوم جای گرفته و برزیل و انگلیس نیز پس... آمریکا برزیل روسیه و هند با شتاب بیشتری نسبت به... و آمریکای جنوبی به ویژه برزیل پرو شیلی و مکزیک...
کد خبر: ۲۴۳۲۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۴


جام جهانی برزیل و روسیه کی روش به آنها سر...
کد خبر: ۲۴۳۲۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۴


بیماری را به خود اختصاص داده است هم چنین برزیل... و سوم جای گرفته و برزیل و انگلیس نیز پس... آمریکا برزیل روسیه و هند با شتاب بیشتری نسبت به... و آمریکای جنوبی به ویژه برزیل پرو شیلی و مکزیک...
کد خبر: ۲۴۳۲۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۳


بیماری را به خود اختصاص داده است هم چنین برزیل... و سوم جای گرفته و برزیل و انگلیس نیز پس... آمریکا برزیل روسیه و هند با شتاب بیشتری نسبت به... و آمریکای جنوبی به ویژه برزیل پرو شیلی و مکزیک...
کد خبر: ۲۴۳۱۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۲


ابتلا در هفته های اخیر بوده اند برزیل اکنون بیش... برزیل با افزایش تصاعدی موارد ابتلا در روز دوشنبه در...
کد خبر: ۲۴۳۱۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۲


بیماری را به خود اختصاص داده است هم چنین برزیل... و سوم جای گرفته و برزیل و انگلیس نیز پس... آمریکا برزیل روسیه و هند با شتاب بیشتری نسبت به... و آمریکای جنوبی به ویژه برزیل پرو شیلی و مکزیک...
کد خبر: ۲۴۳۱۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱


۶ ۸۴ دلار روسیه ۲ ۲۷ دلار برزیل ۲ ۱۸...
کد خبر: ۲۴۳۱۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱


از آمریکا برزیل و روسیه قرار دارد ...
کد خبر: ۲۴۳۰۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱


بیماری را به خود اختصاص داده است هم چنین برزیل... و سوم جای گرفته و برزیل و انگلیس نیز پس... آمریکا برزیل روسیه و هند با شتاب بیشتری نسبت به... و آمریکای جنوبی به ویژه برزیل پرو شیلی و مکزیک...
کد خبر: ۲۴۳۰۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰


برزیل و آفریقا با شتابی فزاینده به کانون های جدید...
کد خبر: ۲۴۳۰۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰


بیماری را به خود اختصاص داده است هم چنین برزیل... و سوم جای گرفته و برزیل و انگلیس نیز پس... آمریکا برزیل روسیه و هند با شتاب بیشتری نسبت به... و آمریکای جنوبی به ویژه برزیل پرو شیلی و مکزیک...
کد خبر: ۲۴۳۰۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹


و کشورهای برزیل روسیه و هند در رده های دوم...
کد خبر: ۲۴۲۹۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹


حاضر برزیل به عنوان یک کشور گرمسیر در رتبه دوم... فاجعه اکنون در کشور برزیل آمریکا و جنوب شرق آسیا...
کد خبر: ۲۴۲۹۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹


بیماری را به خود اختصاص داده است هم چنین برزیل... و سوم جای گرفته و برزیل و انگلیس نیز پس... آمریکا برزیل روسیه و هند با شتاب بیشتری نسبت به... و آمریکای جنوبی به ویژه برزیل پرو شیلی و مکزیک...
کد خبر: ۲۴۲۹۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸


جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل در ورزشگاه مینیرائو شهر بلوهوریزنته با...
کد خبر: ۲۴۲۹۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸


بیماری را به خود اختصاص داده است هم چنین برزیل... و سوم جای گرفته و برزیل و انگلیس نیز پس... آمریکا برزیل روسیه و هند با شتاب بیشتری نسبت به... و آمریکای جنوبی به ویژه برزیل پرو شیلی و مکزیک...
کد خبر: ۲۴۲۹۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷


بیماری را به خود اختصاص داده است هم چنین برزیل... و سوم جای گرفته و برزیل و انگلیس نیز پس... آمریکا برزیل روسیه و هند با شتاب بیشتری نسبت به... و آمریکای جنوبی به ویژه برزیل پرو شیلی و مکزیک...
کد خبر: ۲۴۲۷۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴


بیماری را به خود اختصاص داده است هم چنین برزیل... و سوم جای گرفته و برزیل و انگلیس نیز پس... آمریکا برزیل روسیه و هند با شتاب بیشتری نسبت به... و آمریکای جنوبی به ویژه برزیل پرو شیلی و مکزیک...
کد خبر: ۲۴۲۷۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۳


بیماری را به خود اختصاص داده است هم چنین برزیل... و سوم جای گرفته و برزیل و انگلیس نیز پس... آمریکا برزیل روسیه و هند با شتاب بیشتری نسبت به... و آمریکای جنوبی به ویژه برزیل پرو شیلی و مکزیک...
کد خبر: ۲۴۲۶۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۲