برچسب ها
برچسب: بدترین دوران ممیزی در ایران
۴۵ درصد مشروط و ۵۵ درصد غیرمجاز شناخته شدند ...
۴۵ درصد مشروط و ۵۵ درصد غیرمجاز شناخته شدند به... گزارش اعتدال تاریخ ایرانی در ادامه نوشت این بخشی از... آمار یک سال صدور مجوز کتاب تنها در زمینه رمان... فارسی است آماری از بررسی ۱۴۰۰ سند ممیزی کتاب توسط...
کد خبر: ۲۰۰۵۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳