برچسب ها
برچسب: اینفوگرافیک
کد خبر: ۲۴۶۲۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۹


در این اینفوگرافیک روند شیوع کرونا در ایران طی یک...
کد خبر: ۲۴۶۰۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲


حدود ۸۳ نفر بهبود یافته اند در این اینفوگرافیک روند...
کد خبر: ۲۴۵۶۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۴


کد خبر: ۲۴۵۱۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱


کد خبر: ۲۴۴۸۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱


با انتشار مجموعه ای از عکسای اینفوگرافیک حجم خسارات وارده...
با انتشار مجموعه ای از عکسای اینفوگرافیک حجم خسارات وارده...
کد خبر: ۲۴۴۶۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۶


کد خبر: ۲۴۴۶۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۶


کد خبر: ۲۴۴۶۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۵


کد خبر: ۲۴۴۵۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴


کد خبر: ۲۴۴۵۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴


کد خبر: ۲۴۴۴۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۸


کد خبر: ۲۴۴۳۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۸


کد خبر: ۲۴۴۲۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۲


کد خبر: ۲۴۴۱۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۳۰


کد خبر: ۲۴۳۹۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۸


کد خبر: ۲۴۳۹۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۸


کد خبر: ۲۴۳۸۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۵


کد خبر: ۲۴۳۸۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۵


کد خبر: ۲۴۳۶۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۰


کد خبر: ۲۴۳۵۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹