برچسب ها
برچسب: اولین دندانپزشک فرنگی در ایران
یافت شده درباره حضور دندانپزشکان فرنگی در ایران است فعلاً... می توان موسیو پلوکه را اولین دندانپزشک فرنگی حاضر در... ایران دانست و روشن است که زودتر از دکتر هیبنت... به ایران آمده و مشغول به کار دندانپزشکی و دندانسازی...
یافت شده درباره حضور دندانپزشکان فرنگی در ایران است فعلاً... می توان موسیو پلوکه را اولین دندانپزشک فرنگی حاضر در... ایران دانست و روشن است که زودتر از دکتر هیبنت... به ایران آمده و مشغول به کار دندانپزشکی و دندانسازی...
کد خبر: ۲۳۳۹۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱