برچسب ها
برچسب: اعتراضات به عملکرد وزیر کشور
شدت اعتراضات به عملکرد وزیر کشور به حدی بود که... رحمانی فضلی به خاطر انتصاب استانداران و فرمانداران ناکارآمد و...
ستادهای استانی بودند شدت انتقادات از عملکرد وزارت کشور به... خصوص رحمانی فضلی به حدی بود که شریعتمداری رئیس رئیس... به گزارش خبرنگار اعتدال اقدامات وزارت کشور در زمان تصدی... مقام وزارت توسط رحمانی فضلی و به خصوص در ایام...
کد خبر: ۱۷۷۶۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۱